Διακρίθηκε στο Academic Winter Cup στη Σόφια η "Ελαία"