Έφερε μετάλλια η Ελαία από το 4ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αισθητικής Ομαδικής Γυμναστικής