4 μετάλλια για τις αθλήτριες της Ελαίας σε διεθνή συνάντηση στη Βουλγαρία