Σημαντικές διακρίσεις για τον ΝΟΚΒ στην ιστιοπλοΐα