Πιστοποιημένη η επιτυχία του Γυμναστικού Συλλόγου των 3Β "Ελαία"