Μαρία Μπραϊμνιώτη: Το πρόσωπο του πολιτισμού και του αθλητισμού στα 3Β