Έτοιμος για μια εξαιρετική χρονιά ο Γυμναστικός Σύλλογος Ελαία