Πώς πρέπει να πετάμε ογκώδη αντικείμενα στον Δήμο 3Β

Η διαχείριση των ογκωδών αντικειμένων, όπως έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές και στρώματα είναι ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στο νέο Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η αποκομιδή των απορριμμάτων αυτών είναι μεν υποχρέωση του Δήμου, όμως διέπεται από μια σειρά προϋποθέσεων, με βασικότερη αυτήν της έγκαιρης ειδοποίησης της αρμόδιας Υπηρεσίας. Επίσης, ο Δήμος … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πώς πρέπει να πετάμε ογκώδη αντικείμενα στον Δήμο 3Β.