«Θεματική εβδομάδα» στο Γυμνάσιο για διατροφή, σεξουαλική αγωγή και πρόληψη εξαρτήσεων

«Θεματική εβδομάδα» στο Γυμνάσιο για διατροφή, σεξουαλική αγωγή και πρόληψη εξαρτήσεων

Φάκελο με εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με θέματα Αγωγής Υγείας – θέματα διατροφής και παχυσαρκίας, πρόληψης εθισμού και σεξουαλικής αγωγής – για εκπαιδευτικούς και μαθητές της δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο), έχει αναλάβει να ετοιμάσει επιτροπή επιστημονικού προσωπικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Στόχος είναι το υλικό αυτό να είναι διαθέσιμο προς χρήση στις σχολικές μονάδες στις αρχές του σχολικού έτους 2016-17, λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Αναστασία Κότσιρα, σύμβουλος Γ’, Συντονίστρια Μονάδας «Εκπαιδευτική και Σχολική Δημοκρατία/ Καινοτόμα Προγράμματα και Μέθοδοι» του ΙΕΠ.

Όπως εξηγεί η ίδια «μέχρι σήμερα, στο Γυμνάσιο, αντίστοιχες θεματικές περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Σπουδών επιμέρους γνωστικών αντικειμένων όπως της Βιολογίας και της Οικιακής Οικονομίας, ή αποτελούν αντικείμενο προαιρετικών προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων τα οποία υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος.