Μια νέα παιδική χορωδία δημιουργείται στη Βουλιαγμένη

Μια νέα παιδική χορωδία δημιουργείται στη Βουλιαγμένη

Tην έναρξη λειτουργίας Χορωδίας για παιδιά ανακοίνωσε η Χορωδία Βουλιαγμένης.

Η Παιδική Χορωδία θα συγκροτηθεί από αγόρια και κορίτσια ηλικίας 6-12 ετών, ενώ κατ’ εξαίρεση μπορούν να γίνουν δεκτά και παιδιά μικρότερης ή μεγαλύτερης ηλικίας.

tspg

Χορωδός θα είναι αναγνωρισμένη μουσικός Stacy Koulouris.

Η πρώτη συνάντηση γνωριμίας της Παιδικής Χορωδίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 ώρες 3.30–5.30 μ.μ. στο Γυμνάσιο Βουλιαγμένης.