25.000 ευρώ για τα αδέσποτα της πόλης

Το ποσό των 25.000 ευρώ συνολικά φτάνει το κόστος για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων που επιβαρύνει το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Συγκεκριμένα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφάσισε να διαθέσει 10.000 ευρώ για την περίθαλψη των αδέσποτων και άλλα 15.000 ευρώ για την προμήθεια παρασιτοκτόνων. Πρόκειται για ένα μείζον ζήτημα υγιεινής της πόλης που υπογραμμίζει παράλληλα τις ευθύνες όλων των δημοτών ως προς τη στάση τους απέναντι στα ζώα της γειτονιάς.

Ο Γιάννης Νιτερόπουλος διαφωνώντας υποστήριξε ότι η συγκεκριµένη υπηρεσία πρέπει να ανατεθεί συνολικά σε εταιρεία. Με τη θέση αυτή διαφώνησε ο Παναγιώτης Καπετανέας διότι θεωρεί ότι οι άνθρωποι που απασχολούνται µε το συγκεκριµένο ζήτηµα θα πρέπει να έχουν πολύ µεράκι και όχι αδιάφοροι, κακοπληρωµένοι υπάλληλοι κάποιας ΜΚΟ. Ο Ντίνος Καραγεώργος ανάφερε ότι το πρόβληµα είναι µεγάλο ώστε να απασχολούνται µόνο δύο άτοµα στο Δήµο ζήτησε να διατεθούν περισσότερα χρήµατα. Ο Γιάννης Σκουµπούρης πρόσθεσε ότι η συγκεκριµένη ανάθεση πρέπει να προχωρήσει παρόλο που η µελέτη περιέχει ορισµένες αοριστίες ως προς το πλήθος των εξυπηρετούµενων ζώων.