Connect with us

Hi, what are you looking for?

Δημοτικό Συμβούλιο

Αναπάντητα ερωτήματα για το δάνειο 1,6 εκατ. του Δήμου 3Β

Την αντιπαράθεση με τη δημοτική αρχή των 3Β προκάλεσε η τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου με το Κύμα Ενωμένων Πολιτών, Σπύρου Βαλάτα, σχετικά με το δάνειο που αποφάσισε να πάει η διοίκηση για την αλλαγή του δημοτικού φωτισμού.

Σχεδόν δέκα μέρες μετά τη συνεδρίαση, η δημοτική αρχή εξέδωσε ανακοίνωση απάντησης σε όσα υποστήριξε ο Σπύρος Βαλάτας εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, υποστηρίζοντας ότι η σύναψη δανείου ήταν επιβεβλημένη, παρά τα μεγάλα αποθεματικά του Δήμου, λόγω ιδιομορφιών στο δημόσιο λογιστικό.

Ο σύμβουλος της παράταξης Δαβάκη απάντησε γραπτώς, τονίζοντας ότι ο ίδιος ο δήμαρχος είχε παραδεχτεί δημοσίως ότι για ποσό περίπου 1 εκατομμυρίου δεν θα χρειαζόταν δάνειο, ενώ με στοιχεία αποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη δανειακή σύμβαση δεν είναι συμφέρουσα για τον Δήμο.

Η απάντησή του:


1. Όπως αναφέρει το εισηγητικό σημείωμα του 1ου θέματος του 14ου Δημοτικού Συμβουλίου, το συγκεκριμένο δάνειο χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) από πόρους του ίδιου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤεπ) εξ ημισείας. Το ΔΤ αναφέρει ότι συνομολογούνται δάνεια από δυο πιστωτικά ιδρύματα, το ΤΠ&Δ και την ΕΤεπ. Στην πράξη χορηγείται μόνο από το ΤΠ&Δ. Υποθέτω ότι γράφτηκε εκ παραδρομής.

2. Όπως διαφημίζεται σε έντυπο που έχει διανεμηθεί, ο Δήμος έχει διαθέσιμα 11,5 εκ €. Θα μπορούσε κάποιος αρμόδιος να μας ενημερώσει για ποιους σκοπούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα συγκεκριμένα χρήματα; Ποια είναι τακτικά και ποια έκτακτα; Και από τα έκτακτα, ποια είναι ειδικευμένα και ποια μη ειδικευμένα.

Ο Δήμαρχος που γνωρίζει το Δημόσιο Λογιστικό, και τον ευχαριστώ που με βοηθάει να το μάθω, διότι σίγουρα δεν έχω την εμπειρία του, αναφέρει ότι δεν του επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει χρήματα από τα διαθέσιμα του Δήμου για την συγκεκριμένη επένδυση και προχωράει στην σύναψη δάνειου για να μην αυξήσει τα δημοτικά τέλη. Το περασμένο Δεκέμβριο όταν είχε τότε επιλεγεί ο πρώτος μειοδότης με προσφορά 930 χιλιάδες € είχε αναφέρει ότι όλη η επένδυση θα καλυπτόταν από ίδιους πόρους. Τελικά μετά από ένσταση, φαίνεται ότι επιλέγεται ο επόμενος μειοδότης με προσφορά 1,8εκ €. Μετά από αυτήν την εξέλιξη επιλέγει να πάρει δάνειο 1,6 εκ € και όχι (1,800.000-930.000= ) 870.000€. Τι έγινε; Δεν ήξερε τότε το Δημόσιο Λογιστικό; Ενώ μπορεί να χρησιμοποιήσει από τα διαθέσιμα 930 χιλιάδες € δεν το κάνει επιβαρύνοντας τον Δήμο με τόκους; Ή κάπου χάθηκαν τα 930 χιλιάδες € από τους κωδικούς που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν να την συγκεκριμένη επένδυση;

3. Εάν στο Δημόσιο Λογιστικό η συγκεκριμένη θεωρείται επενδυτική δαπάνη και όχι λειτουργική δαπάνη, εφόσον έχει μεγαλύτερη του ενός έτους ζωής, θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο αποσβέσεων. Αν η ζωή της επένδυσης είναι για παράδειγμα οκτώ (8) χρόνια και εφαρμόζεται γραμμική απόσβεση τότε ο δήμος σε επίπεδο ταμειακών ροών αποταμιεύει (1.800.000/8=) 225 χιλιάδες € τον χρόνο. Αν προσθέσουμε σε αυτό το ποσό των 580 χιλιάδων € που, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, εξοικονομείται με βάση την μελέτη για το ενεργειακό κόστος, το συνολικό ταμειακό όφελος για τον Δήμο υπερβαίνει τις 800 χιλιάδες € ετησίως.

Παράλληλα θα πρέπει να προσθέσουμε σε επίπεδα οφέλους το ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει κάποιο κόστος συντήρησης και επίσης ότι ο δήμος πληρώνει με καθυστέρηση κάποια ποσά τους προμηθευτές του, πράγμα που αποτελεί ταμειακή διευκόλυνση. Αν σε όλα τα παραπάνω προσθέσουμε τις 930 χιλιάδες € που προ εξαμήνου υπήρχαν, τότε ο δήμος δεν χρειάζεται δανεισμό για την εν λόγω επένδυση.

4. Ας υποθέσουμε ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι 930 χιλιάδες € και ο δήμος αποφασίζει να πάρει δάνειο 1,6 εκ €. Με τους όρους που έχουν προταθεί (ποσό: 1.595 ετήσιο μέσο επιτόκιο: 3,15%) και με υπολογισμό που έχω κάνει, ένα δάνειο για τρία χρόνια έχει τοκοχρεωλυτικές δόσεις περίπου 566 χιλιάδες €. Ποσό που υπερκαλύπτεται με άνεση από τα οφέλη της επένδυσης. Γιατί να να δεσμευτεί ο δήμος για δέκα χρόνια; Σημειώνεται ότι το σύνολο των τόκων στην δεκαετία είναι κοντά στις 300 χιλιάδες € ενώ στην τριετία είναι λίγο πάνω από 100 χιλιάδες €. Δηλαδή ο δήμος γλιτώνει γύρω στις 200 χιλιάδες € σε τόκους.

5. Ενώ αναφέρονται με διθυράμβους οι χαμηλές προσφορές, τα μεγάλα ποσά εξοικονόμησης, ενώ αναλαμβάνονται μακροχρόνια δάνεια, αλλάζοντας τελείως τις δαπάνες του δήμου για ηλεκτροφωτισμό και τις ταμειακές του ροές, πουθενά δεν αναφέρεται δέσμευση του δήμου για μείωση στα δημοτικά τέλη.

6. Πιστεύω και εύχομαι οι αρμόδιες υπηρεσίες να παρακολουθούν το site του ΤΠ&Δ, και ο δήμος να μην έχει δεσμευτεί με τα επιτόκια που προσκόμισε στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι από 13-7-2017, υπάρχει αναπροσαρμογή επιτοκίων χορηγήσεων προς τους ΟΤΑ. Συγκεκριμένα για την κατηγορία των επενδύσεων, το spread είναι στο 3,7% .

7. Τέλος, θέλω να πιστεύω ότι λόγω του γεγονότος ότι ο δήμος είναι αξιόχρεος, σε αντίθεση με
πολλούς άλλους δήμους, αν μετέφερε κάποια ποσά διαθέσιμα στο ΤΠ&Δ, όχι ως cash collateral αλλά ως προθεσμιακή κατάθεση ίση χρονικά με τον χρόνο του δανείου, θα πετύχαινε καλύτερους όρους για το spread χορήγησης ή/ και καλύτερο επιτόκιο για τα διαθέσιμα του δήμου, πράγμα που θα είχε το ίδιο επενδυτικά και σε επίπεδο κόστους αποτέλεσμα.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό η οποιαδήποτε απόφαση να είναι πολύ μελετημένη, όταν αναλαμβάνονται δάνεια για διάρκειες μεγαλύτερες της θητείας της εκάστοτε δημοτικής αρχής, διότι δεσμεύονται οι επόμενοι από τους προηγούμενους”.

κλειδαράς Σπανός
Advertisement

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας

Advertisement Enter ad code here
Advertisement