Οι 5 νέοι αντιδήμαρχοι του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου

Οι 5 νέοι αντιδήμαρχοι του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου

Τους πέντε αντιδημάρχους και τους 13 εντεταλμένους συμβούλους για τον συντονισμό και την εποπτεία συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου όρισε με σημερινή απόφασή του ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Συγκεκριμένα, οι πέντε Αντιδήμαρχοι είναι:

tspg

Διονύσιος Γεωργουλόπουλος – Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών και αναπληρωτής Δημάρχου, χωρίς αντιμισθία.

Συνεπικουρούμενος από τους:

 • Βασίλη Παπαμιχαήλ – Εντεταλμένο Σύμβουλο Οργάνωσης και Προγραμματισμού Δημοτικού Έργου
 • Μιχάλη Ανδριόπουλο – Εντεταλμένο Σύμβουλο Πράσινων Εφαρμογών και «έξυπνων εσόδων»

Δημοσθένης Βαμβασάκης – Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Καθημερινότητας του Πολίτη, Πρασίνου και Περιβάλλοντος, με αντιμισθία.

Συνεπικουρούμενος από τους:

 • Ηλέκτρα Τσιριγώτη – Εντεταλμένη Σύμβουλο Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ηλέκτρα Τσιριγώτη
 • Γιάννη Αγαλιώτη – Εντεταλμένο Σύμβουλο Συντονισμού ΚΕΠ και διαχείρισης καθημερινότητας του Πολίτη
 • Γρηγόρη Καγεώργη – Εντεταλμένο Σύμβουλο Νεολαίας και Απασχόλησης

Παναγιώτης Σωτηρόπουλος – Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και Πυρασφάλειας, χωρίς αντιμισθία.

Ωσανά Καραγιάν – Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αντιμισθία.

Χρήστος Βαδάσης – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, με αντιμισθία.

Συνεπικουρούμενος από τους:

 • Νίκο Ζυγούρη – Εντεταλμένο Σύμβουλο Σχεδιασμού και Υλοποίησης Τεχνικών Έργων και Υπηρεσίας Δόμησης
 • Γιάννη Δήμα – Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
 • Βασίλη Μιχαλόπουλο – Εντεταλμένο Σύμβουλο Διαχείρισης Ρεμάτων και Σχεδίου Πόλης
 • Κώστα Σφέτσα – Εντεταλμένο Σύμβουλο Εποπτείας Δημοτικών Εργοταξίων
 • Φιλάρετο Χατζηστεφάνου – Εντεταλμένο Σύμβουλο Εποπτείας και Αναβάθμισης Δημοτικών Εγκαταστάσεων

Εντεταλμένοι σύμβουλοι ορίστηκαν επίσης οι:

 • Παντελής Κασιδόκωστας – Εντεταλμένος Σύμβουλος Τοπικής Τουριστικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης
 • Νίκος Ψαλλίδας – Εντεταλμένος Σύμβουλος Συντονισμού έργου Δημοτικών Κοινοτήτων
 • Μαρία Μπραϊμνιώτη – Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού και Εθελοντισμού