Απαγόρευση οικοδομικών εργασιών τον Αύγουστο στη Βούλα

Απαγόρευση οικοδομικών εργασιών τον Αύγουστο στη Βούλα

Μια απόφαση θωράκισης της παραθεριστικής φυσιογνωμίας που ακόμη διατηρεί η Βούλα έλαβε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. 

Όπως αναφέρεται στο σχετικό επείγον έγγραφο:

“Απαγορεύουμε – αναστέλλουμε προσωρινά για το χρονικό διάστημα από 06-08-2019 έως και 31-08-2019 την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βούλας για λόγους προστασίας της υγείας των κατοίκων από οχλούσες δραστηριότητες”.

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στο σκεπτικό του επικαλείται “τις πρόσφατες πολλαπλές διαμαρτυρίες-καταγγελίες για υπέρμετρη όχληση – επιβάρυνση των κατοίκων της Βούλας από εκτελούμενες οικοδομικές εργασίες σε πολλά σημεία της πόλης κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο και την πρόσκληση προς τον Δήμο μας να λάβει άμεσα μέτρα προστασίας”.

Επί της ουσίας πρόκειται για ένα μέτρο εναρμόνισης της Βούλας με τις υπόλοιπες δύο δημοτικές ενότητες (Βουλιαγμένη και Βάρη) όπου ισχύει πάγια μια ανάλογη απαγόρευση.