“Ναι” με τροποποιήσεις για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Βάρης του ΟΡΣΑ λένε τα 3Β

Τη θεραπεία σοβαρών κοινωνικών αδικιών από τη συνολικά θετική εξέλιξη που συνιστά το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Βάρης το οποίο συνέταξε ο ΟΡΣΑ, προωθεί με την απόφαση – γνωμοδότησή που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013.

Παρόλο που για την τροποποίηση του Πολεοδομικού Σχεδίου οι κάτοικοι της Βάρης παλεύουν για δεκαετίες, οι ρυθμίσεις που προωθεί ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής έχουν ξεσηκώσει πολλούς κατοίκους. Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΣΑ που θα οριστικοποιηθεί μετά την κατάθεση των γνωμοδοτικών αποφάσεων που έχουν ζητηθεί από πολλούς φορείς (μεταξύ των οποίων και το Δημοτικό Συμβούλιο 3Β) και με την υπογραφή του αρμόδιου υπουργού.

tspg

Αν όλα κυλίσουν με τους σημερινούς ρυθμούς, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ορίζοντα 6μήνου ώσπου να εκδοθεί η υπουργική απόφαση.

Οι δύο κυριότερες ενστάσεις που κατέθεσε με την όμοφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, συνοπτικά είναι:

 • Η εξαίρεση του Χερώματος. Το ΓΠΣ του ΟΡΣΑ δεν αναφέρει καν την πολύπαθη και σε ομηρεία περιοχή, παρόλο που σειρά κυβερνητικών αποφάσεων (πχ νόμος 4178/13) έχουν ανοίξει προοπτική να ενταχθεί ο οικισμός στο σχέδιο πόλης.
 • Η εξαίρεση της περιοχής Φλέμινγκ. Εδώ παρατηρείται το φαινόμενο, οι δομημένες μεγάλες ιδιοκτησίες που ανήκουν μεταξύ άλλων και σε πολύ εύπορες οικογένειες, να απαλλάσσονται από την εισοφρά σε γη και χρήμα που επιβάλλεται σε όλους και την ίδια στιγμή οι αδόμητες μέχρι σήμερα μικροϊδιοκτησίες στην πραγματικότητα να χάνουν κάθε προοπτική να χτίσουν έστω κι ένα κεραμίδι.

Αναλυτικά, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που προέκυψε έπειτα από πρόταση του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, είναι:

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης αποφασίζει:

Α.

Να αποδεχθεί εν μέρει την από 21 Οκτωβρίου 2013 πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (Ο.Ρ.Σ.Α) για αναθεώρηση του ΓΠΣ της Δημοτικής Ενότητας Βάρης του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, αλλά επιπλέον ζητά την εφαρμογή του συνόλου των προβλέψεων που περιέχονται στην υπ΄αριθμ. 240 (πρακτικό 25) / 20 – 12 -2010 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Βάρης.

Πιο συγκεκριμένα:

 1. Να εξαιρεθούν από τις Π.Ε.Π. 1 και Π.Ε.Π.Δ. 2 τα τμήματα των Π.Ε. 1 (υποενότητες 1.1 και 1.2 ), Π.Ε.3 (υποενότητες 3.3 και 3.4) και Π.Ε. 9 όπως αυτά αναφέρονται και απεικονίζονται στο σχέδιο πρότασης που υποβλήθηκε από τον Δήμο Βάρης και να επανενταχθούν στις αντίστοιχες Π.Ε. ως περιοχές προς πολεοδόμηση.
 2. Να συμπεριληφθεί η Π.Ε. 6 (Χέρωμα) ως περιοχή προς πολεοδόμηση, όπως αυτή καθορίζεται στο Γ.Π.Σ. της Βάρης, το οποίο εγκρίθηκε με την 56294/2362/4.8.1986 Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ( Φ.Ε.Κ. 1003 / Δ / 22.10.1986 ) με την αναφορά ότι « … Η περιοχή Χέρωμα ( Π.Ε. 6 ) θα οργανωθεί σε πολεοδομική ενότητα – γειτονιά με την τροποποίηση του Π.Δ. «προστασίας του Υμηττού» και «την αλλαγή ορίων της ζώνης Β΄ του Υμηττού στην περιοχή Χέρωμα για να γίνει δυνατή η ένταξη αυθαιρέτων κατοικιών και μικρών αγροτεμαχίων» και υπό το πλαίσιο των προβλέψεων του Ν.4178/2013 για την τελική τακτοποίηση της περιοχής μετά την λήξη της προβλεπόμενης στον ανωτέρω Νόμο χρονικής περιόδου. H ρύθμιση αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να σχεδιαστούν τα απαραίτητα έργα υποδομής.

Αιτιολόγηση

Η ένταξη των ΠΕ 1.1, 1.2, 3.3, 3.4, 6 και 9 στην αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. της δημοτικής ενότητας Βάρης ως περιοχών προς πολεοδόμηση συμβάλλει στην

 1. Ανασυγκρότηση του αστικού ιστού, με την οργάνωση και συνοχή των πολεοδομικών ενοτήτων, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτερες κατά το δυνατόν συνθήκες πολεοδομικής αναβάθμισης τους και εξυπηρέτησης των αναγκών των κατοίκων.
 2. Προστασία και κατάλληλη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος της περιαστικής ζώνης. Αναβάθμιση των κοινοχρήστων χώρων που θα περιλαμβάνει την ανάδειξη και προστασία όλων των θυλάκων πρασίνου, την ανάπλαση τμημάτων της πόλης που σήμερα παρουσιάζουν πολεοδομικά προβλήματα και την ενοποίηση τους προκειμένου το αστικό περιβάλλον να γίνει πιο φιλικό και προσβάσιμο στον πολίτη. Ευκολότερη πρόσβαση και προστασία του Λόφου Λαθούριζας, του δάσους Καμινίου – Φλέμιγκ, του Πευκωτού Νότια του Κτήματος Κανελλόπουλου και της περιοχής στα όρια των δημοτικών ενοτήτων Βάρης και Βουλιαγμένης.
 3. Ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και σύνδεση μέσω των ειδικά προς το σκοπό διαμορφωμένων από την πολεοδόμηση διαδρομών.
 4. Κάλυψη των αναγκών για χώρους κοινοχρήστων και κοινωφελών υποδομών, που έχουν δημιουργηθεί λόγω ανισοβαρούς ανάπτυξης κοινωνικών υποδομών στις όμορες των παραπάνω ΠΕ περιοχές Βάρκιζας, Καμινίου, Ασυρμάτου, Λαθούριζας και Ν. Διλόφου, που στερούνται κοινωφελών χώρων κυρίως για αθλητισμό, υγεία και και κοινωνική πρόνοια.
 5. Πρόληψη φαινομένου αυθαίρετης δόμησης και στην ανάπτυξη πολεοδομικά βιώσιμων περιοχών.
 6. Ομαλοποίηση και αποκατάσταση λαθών και αδικιών που προήλθαν από κακή εφαρμογή έργων υποδομής και παρεκκλίσεις των νόμων περί όρων δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές, που έχουν ως αποτέλεσμα την άνιση, άδικη και αντισυνταγματική μεταχείριση μεταξύ των ιδιοκτησιών σε όμορες περιοχές και με το δεδομένο ότι οι παραπάνω ΠΕ αποτελούν μικρές σε έκταση περιοχές όπου υπάρχουν ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων σε έκταση ιδιοκτησιών τους οποίους η πρόταση της Ε.Ε. του ΟΡΣΑ αποκλείει μαζί με τις οικογένειές τους από κάθε μορφή τακτοποίησης, απόκτησης στέγης, έργων και υποδομών κοινής ωφελείας καθώς και απαξιώνει τις ιδιοκτησίες οι οποίες επί σειρά ετών υπόκεινται σε βαριά φορολογία ακίνητης περιουσίας.

Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά από την Ε.Ε του Ο.Ρ.Σ.Α.:

 1. την αποτύπωση ως Π.Ε.Π. του ρέματος της Μηλαδέζας,
 2. την αναβάθμιση του επιπέδου ζωής της περιοχής της Μηλαδέζας με τον αποκλεισμό οχλουσών χρήσεων γης (γενικά καταστήματα τροφίμων, συνεργεία αυτοκινήτων, καφετέριες, εστιατόρια, χώροι στάθμευσης σκαφών, αποθήκες οικοδομικών υλικών ή ξυλείας κα) και
 3. την μετατροπή των χρήσεων γης από γενικής κατοικίας σε χρήση γης αμιγούς κατοικίας τμημάτων των οδών Αθηνάς και Αχιλλέως όπως ορίζει και η υπ΄αριθμ. 240 (πρακτικό 25) / 20 -12 -2010 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Βάρης.

B.

Την παρουσίαση των θέσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και του πλαισίου διεκδίκησης στον ΟΡΣΑ την αναλαμβάνει Επιτροπή αποτελούμενη από τον Δήμαρχο και τους επικεφαλής των παρατάξεων.