Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα για την ανάπλαση της μαρίνας Βουλιαγμένης

Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα για την ανάπλαση της μαρίνας Βουλιαγμένης

Απορρίφθηκε τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου από το Πρωτοδικείο Αθηνών η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε το ΠΑΚΟΕ για να σταματήσει την ανάπλαση της μαρίνας Βουλιαγμένης. 

Το Κέντρο είχε στραφεί εναντίον της Αστήρ Μαρίνας και της μελετητικής εταιρείας Marnet η οποία συνέταξε τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανάπλαση του χώρου.

tspg

Κάτω από το μανδύα του ΠΑΚΟΕ συντάχθηκε μερίδα πολιτών της Βουλιαγμένης που υποστηρίζει ότι η σχεδιαζόμενη ανάπλαση θα αποβεί σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος.

Πάντως, ερωτήματα προκαλεί η μέθοδος που επιλέχθηκε από το ΠΑΚΟΕ και τους υποστηρικτές του για να αναδείξουν το αίτημά τους με μια κατεπείγουσα νομική διαδικασία, καθώς ακόμη οι εργασίες ανάπλασης δεν έχουν ξεκινήσει, ούτε έχει ολοκληρωθεί η φάση μελέτης του έργου. Οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις τοποθετούν την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδοτήσεων και την έναρξη των τεχνικών εργασιών το 2020.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη δεν έχει συνταχθεί ούτε και υποβοληθεί προς διαβούλευση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, στην οποία θα γίνει καθαρός ο τρόπος λειτουργίας της μαρίνας, το μέγεθος των συνοδευτικών υπηρεσιών, το αν θα χτιστούν και πόσα κτήρια κ.ο.κ.

Οι προσφεύγοντες τώρα αναμένουν τον προσδιορισμό της ημερομηνίας εκδίκασης επί της ουσίας της υπόθεσης.