Connect with us

Hi, what are you looking for?

Δημοτικό Συμβούλιο

Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη: Δήμος όπου οι άστεγοι έχουν δικαιώματα

Μια “χάρτα δικαιωμάτων των αστέγων” υιοθέτησε στην τελευταία του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Οργανώσεων για τους Αστέγους (FEANTSA) που προωθεί στους δήμους της χώρας η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Η “Χάρτα” αποτυπώνει μια σειρά από βασικά ανθρώπινα δικαιώματα που σε πολλά μέρη του κόσμου αμφισβητούνται σε πρόσωπα που έχουν περιέλθει στο καθεστώς της αστεγίας.

Στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης λειτουργούν δομές φιλοξενίας απόρων και αστέγων στη Βούλα και τη Βουλιαγμένη. Ωστόσο, ένας μικρός αριθμός προσώπων εξακολουθεί να διαμένει στον δρόμο. Σύμφωνα με τους κοινωνικούς λειτουργούς του Δήμου, υπάρχουν άστεγοι εκ πεποιθήσεως που αρνούνται την κρατική αρωγή και τη στέγαση σε δομές, επιλέγοντας για δικούς τους λόγους τη ζωή στο παγκάκι. Πρόκειται για ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο με πολλαπλές ρίζες που δεν ερμηνεύεται εύκολα, ούτε αντιμετωπίζεται με εύκολες συνταγές.

Μεταξύ των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται περιλαμβάνονται το δικαίωμα στην ανάπαυση στον δημόσιο χώρο, το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση από το προσωπικό του Δήμου αλλά και “το δικαίωμα εξάσκησης κάθε έννομης πρακτικής που στοχεύει στην επιβίωση”.

Το κείμενο που υιοθετήθηκε ως διακήρυξη είναι το ακόλουθο:


Εμείς, το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βάρης Βουλιαγμένης, λαμβάνοντας υπόψη την ελληνική και διεθνή νομοθεσία, τις διεθνείς συνθήκες που αφορούν τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τις δημοκρατικές και ανθρωπιστικές αρχές που τις διέπουν, διακηρύσσουμε ότι:

Ο σεβασμός και η προστασία των δικαιωμάτων όσων βιώνουν συνθήκες έλλειψης στέγης, και ιδιαιτέρως το δικαίωμά τους στη στέγη και την κατοικία, αποτελούν βασικό μέλημα του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βάρης Βουλιαγμένης. Συντονίζοντας τις προσπάθειές μας προς τον στόχο αυτόν και μέχρι την πλήρη επίτευξή του, δεσμευόμαστε να ενεργούμε ώστε να μην επιβαρύνονται επιπλέον οι δυσχερείς και απάνθρωπες συνθήκες που βιώνουν όσοι δεν διαθέτουν κατάλυμα.

Όπως και άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις, αντιμετωπίζουμε σοβαρές προκλήσεις στην επαρκή κάλυψη των αναγκών σε κοινωνική και οικονομικά προσιτή κατοικία ή σε επείγοντα και μεταβατικά καταλύματα. Η ανεργία και η φτώχεια βαρύνουν ολοένα και περισσότερο ένα μέρος του πληθυσμού μας και η πίεση προς τους δημοτικούς πόρους και υπηρεσίες αυξάνεται. Μπροστά στην κατάσταση αυτή, θεωρούμε ευθύνη όλων, ατόμων, φορέων, επιχειρήσεων καθώς επίσης και των τοπικών αρχών, μεταξύ των οποίων και του Δημοτικού μας Συμβουλίου, να ενεργούν με τρόπο ώστε να βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των αστέγων και να μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η έλλειψη της κατοικίας σε αυτούς.

Εκκινώντας από τα παραπάνω, επιβεβαιώνουμε την πεποίθησή μας ότι κάθε άτομο που βιώνει συνθήκες έλλειψης στέγης πρέπει να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα με κάθε κάτοικο αυτής της πόλης. Κανείς δεν πρέπει να στερείται των δικαιωμάτων του μόνο και μόνο επειδή είναι άστεγος. Για το λόγο αυτό δεσμευόμαστε ιδιαιτέρως να εργαστούμε για την επίτευξη των ακόλουθων δικαιωμάτων:

I. Το δικαίωμα σε ασφαλή κατοικία, ώστε ο άστεγος να πάψει να είναι άστεγος. Οι υπηρεσίες που υποστηρίζουν την πρόσβαση σε κατάλληλες στεγαστικές λύσεις πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλους. Ως Δημοτικό Συμβούλιο, θα εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή, συνεργαζόμενοι με άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές για να υπάρξουν επαρκείς στεγαστικές επιλογές που να καλύπτουν τις υπάρχουσες ανάγκες.

II. Το δικαίωμα στην πρόσβαση σε άμεση αξιοπρεπή επείγουσα ή μεταβατική διαμονή, όπου η δυνατότητα να παρασχεθεί σταθερή στέγη δεν είναι άμεσα εφικτή. Σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε επαρκή επείγουσα/μεταβατική διαμονή, ώστε να μην εξαναγκάζεται κανείς να κοιμάται στο δρόμο λόγω έλλειψης ανάλογων δομών.

III. Το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το δημόσιο χώρο και να μετακινούνται ελεύθερα σε αυτόν, χωρίς περαιτέρω διακρίσεις σε βάρος τους σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες. Ενδεικτικά συμπεριλαμβάνονται η πρόσβαση σε πεζοδρόμια, δημόσια πάρκα, μέσα μαζικής μεταφοράς και δημόσια κτίρια, με τους όρους που ισχύουν για όλους τους πολίτες. Η δυνατότητα ανάπαυσης σε δημόσιο χώρο θα πρέπει να ασκείται με τους ίδιους όρους για όλους, χωρίς περαιτέρω περιορισμούς σε όσους είναι άστεγοι.

IV. Το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση και αντιμετώπιση από το προσωπικό του Δήμου Βάρης Βάρης Βουλιαγμένης, αναφορικά με τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες, χωρίς κάποια διάκριση σε όσους δεν έχουν κατάλυμα.

V. Το δικαίωμα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και την παροχή συναφών υπηρεσιών, κάτι για το οποίο συχνά οι άστεγοι βιώνουν επιπρόσθετες δυσχέρειες, μη όντες σε θέση να προσκομίσουν ταχυδρομική διεύθυνση. Δηλώνουμε τη βούλησή μας να ενεργήσουμε για να παραχωρηθεί ταχυδρομική διεύθυνση ύστατης καταφυγής σε όσους ζουν στο δρόμο και αιτούνται αυτής της βοήθειας.

VI. Το δικαίωμα πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής-τρεχούμενο νερό, λουτρό και τουαλέτες διασφαλίζοντας το επίπεδο εκείνο υγιεινής το οποίο διαφυλάσσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στις περιπτώσεις εκείνες που η πόλη αδυνατεί να παρέχει επαρκώς κατάλληλες υπηρεσίες διασύνδεσης με επείγουσες/ μεταβατικές δομές διαμονής.

VII. Το δικαίωμα να λαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες επείγουσας μορφής με ισότιμους όρους με τον κάθε πολίτη, χωρίς διάκριση λόγω της στεγαστικής τους κατάστασης ή της εξωτερικής τους εμφάνισης.

VIII. Το δικαίωμα να ψηφίζουν, να συμπεριλαμβάνονται σε εκλογικούς καταλόγους και να λαμβάνουν τα έγγραφα που πιστοποιούν την ταυτότητά τους κατά τη διαδικασία των εκλογών, χωρίς διάκριση λόγω της στεγαστικής τους κατάστασης.

IX. Το δικαίωμα να προστατεύονται τα προσωπικά τους δεδομένα και να ζητείται η συναίνεσή τους πριν αυτά μοιραστούν σε δημόσιες ή άλλες υπηρεσίες. Όπως όλοι οι δημότες, οι άστεγοι έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν τη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων και συγκεκριμένα το ιατρικό τους ιστορικό, τον ποινικό τους φάκελο, εάν έχουν, το καθεστώς στέγασης, την προσωπική τους ζωή και το οικογενειακό τους ιστορικό.

X. Το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα το οποίο οφείλει να γίνεται σεβαστό και να προστατεύεται πλήρως σε σχέση με όλες τις μορφές στέγασης, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτικών, τυπικών και άτυπων δομών φιλοξενίας. Ως Δημοτικό Συμβούλιο δεσμευόμαστε να εργαστούμε ώστε οι επείγουσες/ μεταβατικές δομές να τηρούν και να σέβονται το δικαίωμα αυτό.

XI. Το δικαίωμα εξάσκησης κάθε έννομης πρακτικής που στοχεύει στην επιβίωση. Έως ότου τέτοιου είδους πρακτικές δεν θα είναι απαραίτητες, αναγνωρίζουμε ότι, εφόσον δεν υπάρχει άλλη επιλογή, ορισμένοι άνθρωποι ενδέχεται να αναζητούν βοήθεια από άλλους ανθρώπους μέσω επαιτείας ή τροφή από υπολείμματα προκειμένου να επιβιώσουν. Οι πρακτικές αυτές δεν πρέπει να ποινικοποιούνται, να απαγορεύονται ή να περιορίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές ή ζώνες.

Advertisement
Advertisement

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας