“Αντιδήμαρχε, ξέρω αν εκτελείς τον προϋπολογισμό”

Πρωτοπορεί στη διαφάνεια ο Δήμος Αθηναίων υιοθετώντας μια εξαιρετική ιδέα: Στο εξής οι πολίτες θα έχουν ελεύθερη on line πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του μεγαλύτερου Δήμου της χώρας. Ειδικότερα, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης  κάθε πολίτης θα μπορεί να βλέπει όχι μόνο την καθημερινή πορεία των εσόδων και των εξόδων του Δήμου για το τρέχον έτος αλλά και για τα έτη από το 2005 έως το 2012.

Για το σκέλος των εσόδων ανά κωδικό παρέχονται οι εξής πληροφορίες:

tspg

· Το ποσό που προϋπολογίστηκε
· Το ποσό που βεβαιώθηκε
· Το ποσό που εισπράχθηκε

Αντίστοιχα, για το σκέλος των εξόδων παρέχεται ανά κωδικό:

· Το ποσό που προϋπολογίστηκε
· Το ποσό που ενταλματοποιήθηκε και
· Το ποσό που τελικώς πράγματι έχει καταβληθεί

Η ενημέρωση των στοιχείων γίνεται σε πραγματικό χρόνο.

Εξειδικευμένοι χρήστες μπορούν να κάνουν χρήση ειδικών υπηρεσιών και να λαμβάνουν σε εφαρμογές που δημιουργούν οι ίδιοι απευθείας τα δεδομένα του προϋπολογισμού.

Επιπλέον στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης, εμφανίζονται οι άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχει εκδώσει ο Δήμος Αθηναίων. Για κάθε ένα κατάστημα παρέχεται ιστορικό των τυχόν μεταβιβάσεων και γενικότερα μεταβολών που έχουν συμβεί καθώς και αν διαθέτει άδεια για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.