Connect with us

Hi, what are you looking for?

Βουλιαγμενη

Μπλοκάρει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κάθε αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας

Ξεκάθαρο μήνυμα ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αξιοποίησης των αδόμητων και παλιότερα χαρακτηρισμένων ως κοινόχρηστων οικοπέδων στη Βουλιαγμένη από την Εκκλησία της Ελλάδος δεν θα προχωρήσει έστειλε η δημοτική αρχή Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με μια αυστηρή ανακοίνωση. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δηλώνει έτοιμος για κάθε νομική και δικαστική διαμάχη έχοντας ήδη ένα πλούσιο “οπλοστάσιο” στέρεων επιχειρημάτων υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και του πράσινου χαρακτήρα των εκτάσεων, καλώντας επί της ουσίας κάθε επενδυτή να απέχει από τη διεκδίκηση οικοπέδων που δεν είναι οικοδομήσιμα.

Η σκληρή ανακοίνωση της δημοτικής αρχής των 3Β ήρθε ως απάντηση στην πρόσκληση που δημοσιοποίησε η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών για εκδήλωση ενδιαφέροντος ως προς μια σειρά ακινήτων. Από τα ακίνητα αυτά εξαιρούνται οι εκτάσεις της Φασκομηλιάς και του Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης. Πρόκειται για μια προκαταρκτική διαδικασία με σκοπό να αναδείξει πιθανούς ενδιαφερόμενους για μια μελλοντική δημοπρασία που τοποθετείται χρονικά από την ίδια την πρόσκληση έως τον Απρίλιο του 2023.

Σε ξεχωριστή πρόσκληση περιλαμβάνονται 5 ακίνητα στη Βουλιαγμένη που ποτέ δεν δεσμεύτηκαν και έχουν όρους δόμησης όπως κάθε ιδιωτική περιουσία (αν και ο Δήμος εντόπισε ότι περιλαμβάνεται από προχειρότητα στη σύνταξη της πρόσκλησης και ένα 6ο πολεοδομικά αρρύθμιστο οικόπεδο).

Το εξαιρετικά ενδιαφέρον σημείο της ανακοίνωσης του Δήμου είναι η νύξη ότι “η Εκκλησία παρουσιάζει ως ιδιοκτησία της, περισσότερες εκτάσεις απ’ όσες νομικά προβλέπονται“, η πρώτη ευθεία αμφισβήτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εκκλησιαστικών ακινήτων όπως είναι γνωστά μέχρι σήμερα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:


Τις ανησυχίες της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για τις κυνικές προθέσεις της ηγεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, σχετικά με την τσιμεντοποίηση των ελεύθερων πράσινων εκτάσεων της Βουλιαγμένης, επιβεβαιώνουν οι 2167/2021 και 2168/2021 προσκλήσεις της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (ΕΚΥΟ), μέσω των οποίων κοινοποιείται πρόσκληση ενδιαφέροντος «αξιοποίησης» ή αγοράς εκκλησιαστικών ακινήτων. Σημειώνουμε, πως ιδιαίτερη αίσθηση, προκαλεί το γεγονός ότι το περιεχόμενο των προσκλήσεων χαρακτηρίζεται από σειρά λαθών και ανακριβειών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι συντάχθηκαν τουλάχιστον πρόχειρα και επιπόλαια.

Η πρόσκληση καλεί επίδοξους επενδυτές να καταθέσουν προτάσεις για την αγορά ή τη μακροχρόνια μίσθωση ακινήτων, με φερόμενο ιδιοκτήτη την Εκκλησία της Ελλάδος στους Δήμους Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Κηφισίας, Αχαρνών, Μοσχάτου, Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα στη Βουλιαγμένη, οι προκηρύξεις αφορούν συνολικά σχεδόν 190 στρέμματα από τα οποία:

  • Πέντε ακίνητα συνολικής έκτασης περίπου 9 στρεμμάτων, αναγνωρισμένα ως ιδιοκτησία της Εκκλησίας, τα οποία είναι πολεοδομικά ρυθμισμένα για οικιστική χρήση και ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχαν δεσμευτεί προς απαλλοτρίωση.
  • Ένα ακίνητο 4,6 στρεμμάτων και συγκεκριμένα στο ΟΤ 13Β, το οποίο έχει συμπεριληφθεί εσφαλμένα μαζί με τα πολεοδομικά ρυθμισμένα της προηγούμενης περίπτωσης.
  • Δεκαεφτά ακίνητα συνολικής έκτασης 190 στρεμμάτων, τα οποία μέχρι το 2004 ήταν δεσμευμένα προς απαλλοτρίωση και πλέον έχουν αποδεσμευτεί με σειρά δικαστικών αποφάσεων, αλλά είναι πολεοδομικά αρρύθμιστα, δηλαδή δεν έχουν οικοδομικές γραμμές, χρήσεις γης και όρους δόμησης. Σημειώνουμε, πως, για να ολοκληρωθεί μια διαδικασία για την πολεοδομική ρύθμιση αστικής περιοχής απαιτούνται, ακόμα και με τη συναίνεση όλων των φορέων αρκετά χρόνια.

Γι’ αυτό, άλλωστε, εκτιμάται πως στην προκήρυξη της ΕΚΥΟ για τα αρρύθμιστα ακίνητα υπάρχει όρος:

Ο Επενδυτής (επιφανειούχος) που θα αναλάβει την αξιοποίηση έκτασης ή υποσυνόλου εκτάσεων, θα υποχρεούται εγγυώμενος για αυτό με δική του επιμέλεια και έξοδα τα παρακάτω:
α) να υλοποιήσει την Πρότασή του εντός του χρονοδιαγράμματος και με όλες τις λεπτομερείς προδιαγραφές και όρους που θα συμφωνηθούν
β) μετά την υπογραφή της ως άνω συμβάσεως, να προβεί αμελλητί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση αποφάσεως υπό του αρμοδίου οργάνου που θα τροποποιήσει το ρυμοτομικό σχέδιο στο εν λόγω Ο.Τ. προς άρση της ρυμοτομικής δέσμευσης και καθορισμό των όρων δομήσεως και χρήσεων γης και να εκδώσει όλες τις απαραίτητες άδειες για την υλοποίηση της Πρότασης.

Πρακτικά, καλεί τους επενδυτές να δεσμευθούν για την διεκπεραίωση διαδικασιών, οι οποίες δεν μπορούν να ολοκληρωθούν, καθώς ο πρώτος φορέας που πρέπει να συναινέσει στη διαδικασία είναι ο οικείος Δήμος, γεγονός που δεν πρόκειται να συμβεί, παρά τις αφόρητες πιέσεις που έχουν ασκηθεί και ασκούνται ακόμα και σήμερα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως η Εκκλησία, αφού απέτυχε μετά από προσπάθειες χρόνων να ρυθμίσει τις συγκεκριμένες εκτάσεις πολεοδομικά, προσπαθεί μέσω της προκήρυξης να μεταθέσει τη δύσκολη αυτή διαδικασία ως υποχρέωση στους μελλοντικούς επενδυτές. Καλούμε τους πιθανούς ενδιαφερόμενους να υπολογίσουν σε τι περιπέτειες μπορεί να εμπλακούν.

Οι λόγοι για τους οποίους εναντιώνεται ο Δήμος, στην απόπειρα εκποίησης της φερόμενης ως εκκλησιαστικής περιουσίας της Βουλιαγμένης, έχουν διατυπωθεί επανειλημμένα και στο παρελθόν και αποτελούν ρητή δέσμευση της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου της πόλης, κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου.

Σήμερα ο Δήμος είναι πιο έτοιμος από ποτέ νομικά, να υπερασπιστεί τις ελεύθερες και πράσινες κοινόχρηστες εκτάσεις της πόλης, που προσδίδουν τη μοναδική φυσιογνωμία της περιοχής μας. Διαθέτει μία πλούσια νομική εργαλειοθήκη που προετοιμάζεται από το 2018, σε συνεργασία με ομάδα έγκριτων νομικών, με σειρά νομικών επιχειρημάτων, ιστορικά τεκμηριωμένων τα οποία συμπεριλαμβάνουν ακόμα και το γεγονός πως η Εκκλησία παρουσιάζει ως ιδιοκτησία της, περισσότερες εκτάσεις απ’ όσες νομικά προβλέπονται ή μάλλον ότι η Εκκλησία έχει πάρει από τη Βουλιαγμένη περισσότερα απ’ ότι δικαιούται.

Επιπροσθέτως, ο κοινόχρηστος και δασικός -στην πλειονότητά του- χαρακτήρας των υπό εκποίηση εκτάσεων, κατοχυρώνεται ακόμα περισσότερο με το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, το οποίο συντάσσεται από το 2019 και καθορίζει σε όλη την έκταση του Δήμου της χρήσεις γης, τους όρους δόμησης και θωρακίζει τους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους.

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση για την απόπειρα της ηγεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος να εκποιήσει τις εκτάσεις της Βουλιαγμένης:

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στέκεται απέναντι, εξαντλώντας κάθε νομικό μέσο, σε κάθε απόπειρα καταστροφής ή περιορισμού του πρασίνου της πόλης μας, γεγονός που θα αλλοιώσει το μοναδικό χαρακτήρα της. Θεωρούμε, πως ο αγώνας για την προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος, δεν επιδέχεται πολιτικές αντιπαραθέσεις και «επαναστατική γυμναστική» και για το λόγο αυτό, καλώ όλες τις δημοτικές παρατάξεις και όλους του φορείς της πόλης σε συστράτευση στον αγώνα που θα δώσουμε, και θα κερδίσουμε.
Παράλληλα όμως, θα ήθελα έστω και την ύστατη ώρα να κάνω έκκληση στην Ηγεσία της Εκκλησίας μας, μία Εκκλησία που σεβόμαστε και αγαπάμε όλοι. Την καλούμε, να εγκαταλείψει τις βλέψεις της για κερδοφορία μέσα από διαδικασίες εκποίησης γης, όπως το μοναδικό δασωμένο τμήμα της Βουλιαγμένης, τη Φασκομηλιά αλλά ακόμα και το Ασκληπιείο Βούλας και να προσαρμοστεί στις πραγματικές ανάγκες της εποχής μας, που είναι η διατήρηση και προστασία του φυσικού κάλλους και του πράσινου. Η ανάδειξη και προστασία του περιβάλλοντος, άλλωστε είναι το κυρίαρχο θέμα που έχει αναδείξει το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο με την παγκόσμια πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

κλειδαράς Σπανός
Advertisement

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας

Advertisement Enter ad code here
Advertisement