Συνδεθείτε μαζί μας

Αναζητείστε όλα μας τα άρθρα με τον κατάλληλο όρο

Δημοτικό Συμβούλιο

Τέλος εποχής έρχεται για το νομικό πρόσωπο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ), ο οποίος οδεύει προς...

Δημοτικό Συμβούλιο

Η μελέτη θα διευθετήσει εκκρεμότητες και "ανορθογραφίες" πολλών δεκαετιών, ενοποιώντας τα 3 χωριστά Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια σε μια ενιαία λογική και στόχευση διαφύλαξης της...

Δημοτικό Συμβούλιο

Τα λιμενικά έργα δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Δήμου και δεν επηρεάζονται από την Κανονιστική Απόφαση του 1992 που εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης

Δημοτικό Συμβούλιο

Νέα, μεγαλύτερα και προσβάσιμα σε όλους πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομος 3 χλμ. που θα συνδέει τη Βούλα με τη Βουλιαγμένη και συνολικά 2.500 φυτεύσεις νέων δέντρων...