22.120,94 ευρώ για δαπάνες θέρμανσης σχολείων στο Δήμο 3Β

Την κατανομή ποσού συνολικού ύψους  4.000.000,00 ευρώ σε Δήμους της χώρας, αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών τους μονάδων, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως προκύπτει από τον πίνακα κατανομής των ποσών ανά δήμο, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουlιαγμένης, θα εισπράξει 22.120,94 ευρώ.

tspg

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, “τα ανωτέρω ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους με Χρηματική Εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις οποίες κοινοποιείται η απόφαση αυτή και ιδιαιτέρως οι Γενικοί Γραμματείς αυτών, να μεριμνήσουν για την άμεση απόδοση από τους ΟΤΑ χωρικής αρμοδιότητάς τους στις οικείες Σχολικές Επιτροπές, των πιστώσεων που τους διατίθενται, επισημαίνοντάς τους ότι πρέπει να προχωρήσουν επειγόντως, σε όλες τις απαιτούμενες προς τούτο ενέργειες”.

Δείτε ολόκληρο τον πίνακα.