Σε φτωχούς και ανάπηρους δείχνει το σκληρό του πρόσωπο ο Δήμος 3Β

Σε φτωχούς και ανάπηρους δείχνει το σκληρό του πρόσωπο ο Δήμος 3Β

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί η πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, να απορρίψει συλλήβδην και ομαδικά πολλές δεκάδες αιτήσεις πολιτών για διαγραφή των κλήσεων ΚΟΚ που έλαβαν ενώ δηλώνουν άνεργοι, φτωχοί ή ανάπηροι.

Πρόκειται για την απόφαση 453/2014 “Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ σε οικονομικά αδύνατους ή άνεργους πολίτες” και την απόφαση 454/2014 “Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ σε άτομα με αναπηρία”.

Η πρώτη απόφαση αφορά ομαδοποιημένες αιτήσεις για 47 κλήσεις, το συνολικό ποσό των οποίων ανέρχεται περίπου 7.400 ευρώ, ενώ η δεύτερη απόφαση αφορά μόλις 20 κλήσεις για ποσό περίπου 2.100 ευρώ. Πρόκειται για παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ακόμη και το 1999, αλλά οι αιτήσεις έγιναν μέσα στο 2013.

Υπενθυμίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β τον Δεκέμβριο του 2013 είχε εξετάσει ένα πολύ μεγάλο όγκο αιτήσεων για απαλλαγή από κλήσεις, καθώς η ταμειακή υπηρεσία υπό τις οδηγίες του τότε αντιδημάρχου Οικονομικών, Νίκου Ζαχαράτου, είχε “ξεσκονίσει” όλο το αρχείο. Τότε είχαν διαπιστωθεί πολλά λάθη, εξ ου και πολλοί συμπολίτες ζήτησαν είτε απαλλαγή, είτε την έκπτωση 50% επί του ποσoύ που όφειλαν, βάσει μιας διαδικασίας που όρισε τότε το Δημοτικό Συμβούλιο. Κάποιοι δημότες ή πολίτες επανήλθαν.

Προφορικά στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τονίστηκε ότι οι υπό συζήτηση κλήσεις των πολιτών που δήλωσαν ότι είναι άνεργοι, ανάπηροι ή σε οικονομική αδυναμία, δεν προσκόμισαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Παρόλ’ αυτά στις αποφάσεις αποτυπώνεται η καθαρή πολιτική βούληση της νέας Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου:

Οι αιτήσεις απορρίπτονται επειδή “δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006” και όχι λόγω ελλιπούς τεκμηρίωσης. Με άλλα λόγια και δικαιολογητικά ανεργίας, απορίας ή αναπηρίας να προσκόμιζαν οι πολίτες αυτοί, πάλι θα τους βεβαιωνόταν το χρέος.

Και πράγματι, ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων στο σχετικό άρθρο που θεσπίστηκε το 2006 δεν επιτρέπει τη διαγραφή οφειλών για κοινωνικούς λόγους.

Τι σχέση έχει όμως η Ελλάδα του 2006 με τη σημερινή;

Και άλλη μια ερώτηση: