Το αποτέλεσμα από τις δημαιρεσίες στη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη

Το αποτέλεσμα από τις δημαιρεσίες στη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη

Έληξε πριν από λίγο η διαδικασία ανάδειξης του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών (Οικονομική και Ποιότητας Ζωής) για το δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αναδείχθηκαν επίσης, όπως ορίζει η νομοθεσία, και οι εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου στην Περιεφεριακή Ένωση Δήμων Αττικής. Στη διαδικασία εν αρχή προήδρευσε ο πρωτεύσας σύμβουλος της πλειοψηφίας Χρήστος Βαδάσης, και μετά την εκλογή του προεδρείου, η νέα πρόεδρος Λυδία Αργυροπούλου.

Το νέο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου όπως ψηφίστηκε από το σώμα αποτελείται από τους εξής (αναλυτικό ρεπορτάζ εδώ):

 • Λυδία Αργυροπούλου – πρόεδρος
 • Δημήτρης Κιούκης – αντιπρόεδρος
 • Σπύρος Βαλάτας – γραμματέας

Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ψηφίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο οι εξής:

 • Γιάννης Αγαλιώτης (πλειοψηφία)
 • Μιχάλης Ανδριόπουλος (πλειοψηφία)
 • Χρήστος Βαδάσης (πλειοψηφία)
 • Δήμος Βαμβασάκης (πλειοψηφία)
 • Μαρία Μπραϊμνιώτη (πλειοψηφία)
 • Δημήτρης Δαβάκης (μειοψηφία)
 • Μαρία Σίνα (μειοψηφία)
 • Σπύρος Πανάς (μειοψηφία)

Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής είναι τα εξής:

 • Γρηγόρης Καγεώργης (πλειοψηφία)
 • Κώστας Σφέτσας (πλειοψηφία)
 • Φιλάρετος Χατζηστεφάνου (πλειοψηφία)
 • Δημήτρης Μπελετσιώτης (μειοψηφία)
 • Θάνος Ματόπουλος (μειοψηφία)

Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναδείχθηκαν οι εξής:

 • Νίκος Βάσσης (πλειοψηφία)
 • Νίκος Ζυγούρης (πλειοψηφία)
 • Νανά Κάραγιαν (πλειοψηφία)
 • Παντελής Κασιδόκωστας (πλειοψηφία)
 • Βασίλης Μιχαλόπουλος (πλειοψηφία)
 • Λευτέρης Αργυρουδάκης (μειοψηφία)
 • Δημοσθένης Δόγκας (μειοψηφία)
 • Νίκος Κασιδόκωστας (μειοψηφία)

 

Αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής Ποιότητας Ζωής ψηφίστηκαν οι εξής:

 • Διονύσης Γεωργουλόπουλος (πλειοψηφία)
 • Βασίλης Παπαμιχαήλ (πλειοψηφία)
 • Νίκος Ψαλλίδας (πλειοψηφία)
 • Παρασκευάς Δρόσος (μειοψηφία)
 • Κώστας Πασακυριάκος (μειοψηφία)

Τέλος, οι δημοτικοί σύμβουλοι που θα εκπροσωπήσουν το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο συνέδριο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής είναι οι εξής:

 • Βασίλης Μιχαλόπουλος
 • Γρηγόρης Καγεώργης
 • Σπύρος Πανάς

και αυτοδικαίως ο Δήμαρχος

 • Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

[Στη φωτογραφία: Η κ. Μαρία Μπραϊμνιώτη ψηφίζει κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου]