Συνδεθείτε μαζί μας

Αναζητείστε όλα μας τα άρθρα με τον κατάλληλο όρο

Δημοτικό Συμβούλιο

Σε δημοπρασία το Αναψυκτήριο της πλατείας Πανοράματος

Τη Δημοπράτηση του αναψυκτηρίου στην πλατεία Άλσους του Πανοράματος Βούλας αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2016, κατά τη συνεδρίαση που ξεκινά στις 8 μ.μ.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη το ακίνητο που λειτούργησε επί χρόνια μέχρι σήμερα ως αναψυκτήριο του Εξωραϊστικού Συλλόγου Πανοράματος Βούλας, θα δημοπρατηθεί ως “επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος”.

Έχει προηγηθεί η ένταξη του ακινήτου στο νόμο περί τακτοποίησης αυθαιρέτων (ν.4178) ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Ταμειακής Υπηρεσίας, εκκρεμούν ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους άνω των 80.000 ευρώ.

Στην υπόλοιπη ημερήσια διάταξη ξεχωρίζει η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού, που είναι πρώτο θέμα, αλλά και οι ενστάσεις που υπέβαλλαν ενδιαφερόμενη κατά της απόφαση του Συμβουλίου με θέμα τη μελέτη “Πολεοδομική μελέτη επεκτάσεων στην περιοχή Λαθούριζας Δήμου Βάρης και λήψη απόφασης για ανάρτηση αυτής”.

Αναλυτικά η θεματολογία:

1. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

2. Ορθή επανάληψη της 202/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ. αρ. 78/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Έγκριση της μελέτης με τίτλο: Πολεοδομική μελέτη επεκτάσεων στην περιοχή Λαθούριζας Δήμου Βάρης και λήψη απόφασης για ανάρτηση αυτής”.

4. Ορισμός μέλους Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Ίδρυμα Κοινωνικού ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης” σε αντικατάσταση αποβιώσαντος μέλους.

5. Κατανομή (Β΄ 2016) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

6. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2013 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

7. Έγκριση σύναψης όρων Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο “Ανάπλαση Πλατείας Ζησιμοπούλου στην Δ.Ε. Βάρης” & εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.

8. Παράταση συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης 2015”.

9. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για συντήρηση οδών.

10. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης υπηρεσίας με τίτλο: “Επισκευή υπερκατασκευής συρμού με αριθ. ΚΗΟ 6134”.

11. Έγκριση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη Προσδιορισμού Συστήματος Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας”.

12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Π.Κ.Μ.Μ.Ν.Ε του έργου: “Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων”.

13. Έγκριση δαπάνης επέκτασης/ τροποποίησης του εναέριου δικτύου Δ.Ε.Η. και τοποθέτησης πέντε (5) νέων φωτιστικών σωμάτων και μίας (1) νέας παροχής ρεύματος.

14. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης με εναλλακτικές λύσεις στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο “Μελέτη ομβρίων περιοχής Πανοράματος Βούλας”.

15. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων” έτους 2013 συμβατικού ποσού 26.400,00 με ΦΠΑ, αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής παραλαβής έργου.

16. Παράταση συμβατικού χρόνου του έργου με τίτλο “Συντήρηση – Ανακατασκευές σχολικών συγκροτημάτων” 2014-2015.

17. Δημοπράτηση δημοτικού ακινήτου στην πλατεία Άλσους στο πανόραμα Βούλας, ως επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος.

18. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στην κα. Δ.- Μ. Γεωργακοπούλου.

19. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. του κ. Β. Ραυτογιάννη.

20. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω λανθασμένων χρεώσεων (17772/9.5.2016)

21. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω λανθασμένων χρεώσεων (17774/9.5.2016)

22. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω λανθασμένων χρεώσεων στο όνομα Δήμας Σπυρίδωνας.(17775/9.5./2016)

23. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω εξάντλησης του συντελεστή δόμησης του ακινήτου στο όνομα Αντωνιάδη Μιχαήλ.(17779/9.5.2013)

24. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω εξάντλησης του συντελεστή δόμησης του ακινήτου.(17778/9.5.2016)

25. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω πολλαπλών χρήσεων.(17777/9.5.2016)

26. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής.(17773/9.5.2016)

27. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω μεταβίβασης.(17780/9.5.2016)

28. Τροποποίηση της υπ. αρ. 350/2015 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά επιβολή προστίμου διαφήμισης στην εταιρεία “ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Ε.Π.Ε.” για δύο (2) διαφημιστικά πλαίσια/ ενδεικτικές πινακίδες στην οδό Απόλλωνος (Λαιμός Βουλιαγμένης) το έτος 2012.

29. Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Κεφαλά στη Δ.Ε. Βούλας.

30. Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο στη συμβολή της Λεωφ. Αθηνάς και της οδού Αιόλου στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

31. Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Ξενοφάνους και Ηρακλείτου στη Δ.Ε. Βάρης.

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας