Χρήστος Διονυσόπουλος: Ο μεγαλύτερος αρχαίος σωζόμενος δρόμος στο Καβούρι

Για ένα έργο πανευρωπαϊκής αρχαιολογικής σημασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες στο Μεγάλο Καβούρι ενημέρωσε το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ο Χρήστος Διονυσόπουλος, εμεπριογνώμονας του Δήμου σε θέματα αρχαιολογίας και ιστορίας.

Η συνοπτική ενημέρωση του Χρήστου Διονυσόπουλου:

tspg

Οι ανασκαφές στο Μεγάλο Καβούρι έφεραν στο φως, όπως είχα υπολογίσει, έναν αρχαίο αμαξιτό δρόμου, τον μεγαλύτερο σε μήκος σωζόμενο δρόμο που έχει αποκαλυφθεί μέχρι τώρα στη χώρα μας. Ο δρόμος αυτός οδηγεί σε περιοχή της ακτής όπου στην αρχαιότητα, κατά την εκτίμησή μου, υπήρχε λιμάνι –και μάλιστα διπλό, όπως δείχνει η σωζόμενη στη θάλασσα απόληξη του αρχαίου, κατά τη γνώμη μου, προβλήτα, του οποίου ένα μέρος μόνον προβάλλει σήμερα ως νησίδα, λόγω της ανόδου της στάθμης της θαλάσσης κατά 1,5 μ. από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα.

Στις αρχές του Ιανουαρίου 2014, συναντήθηκα με τον γνωστό για την αρχαιολατρία του ευεργέτη της περιοχής μας κ. Αθανάσιο Μαρτίνο, ο οποίος μου εξεδήλωσε την επιθυμία να αναλάβει τη δαπάνη εκπόνησης μελετών για την ανάδειξη και συντήρηση του αποκαλυφθέντος αρχαίου δρόμου, καθώς και για τις ανασκαφικές εργασίες των αρχιτεκτονικών καταλοίπων και των λοιπών αρχαιολογικών εγκαταστάσεων της περιοχής.

Σε ερώτησή μου αν θα επιθυμούσε να αναλάβει και τη δαπάνη τυχόν γεωλογικών και υποθαλάσσιων ερευνών στο αρχαίο λιμάνι, απάντησε, με αξιοθαύμαστη προθυμία, θετικά.

Κατόπιν τούτου, έχοντας τη συγκατάθεσή του, ενημέρωσα σχετικά με mail την αρμόδια ΚΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και τηλεφωνικά την Προϊσταμένη της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων κ. Σίμωση.

Στις 3 Φεβρουαρίου, ώρα 11.30, επισκέφθηκα με τον κ. Μαρτίνο την Προϊσταμένη της ΚΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων κ. Χρυσουλάκη, κατόπιν προσκλήσεώς της, στο γραφείο της, όπου συμφωνήθηκε ότι θα ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την ανάδειξη και συντήρηση του αρχαίου δρόμου, θα συνεχισθούν οι αρχαιολογικές εργασίες και ότι θα ακολουθήσουν εν συνεχεία οι απαραίτητες γεωλογικές και υποθαλάσσιες έρευνες, στο χώρο του αρχαίου λιμένα, με δαπάνες του κ. Μαρτίνου.

Όταν οι αρχαιολογικές αυτές εργασίες ολοκληρωθούν, θα επανέλθω για πληρέστερη ενημέρωσή σας.