Η Δούρου, το κτήριο Συγγελίδη και ο πετεινός του αποστόλου Πέτρου

Η Δούρου, το κτήριο Συγγελίδη και ο πετεινός του αποστόλου Πέτρου

Τη διάσημη από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου ρήση του Χριστού προς τον Πέτρο θυμίζει η στάση της περιφερειακής αρχής Αττικής στο θέμα της αγοράς ενός κτηρίου στο Περιστέρι:

Πριν αλέκτορα φωνήσαι, τρις απαρνήση με” είχε πει σύμφωνα με τις Γραφές ο Ιησούς στον μαθητή του λίγο πριν το σταυρικό μαρτύριο, που σημαίνει “θα με αρνηθείς τρεις φορές μέχρι να ακουστεί το λάλημα του πετεινού”.

Η διοίκηση Δούρου, που διεκδικεί συχνά το φωτοστέφανο της ηθικής και της χρηστής διοίκησης, σε ένα από τα μεγάλα της στοιχήματα, την αγορά ενός κτηρίου όπου θα στεγάσει τις κεντρικές της υπηρεσίες, έχει σκοντάψει στην επίμονη δυσπιστία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως προς την επιλογή της για ένα συγκεκριμένο κτήριο με κόστος 19,8 εκατομμύρια ευρώ.

Το ανώτατο δικαστήριο με την απόφαση 483/2018 που δημοσιεύτηκε στις 14 Μαρτίου 2018 είπε για τρίτη φορά “Όχι” στην αγορά αυτή, κρίνοντας ότι δεν έχει πειστεί από τα επιχειρήματα της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ότι κατακύρωσε τον διαγωνισμό με βάση την πιο συμφέρουσα για το Δημόσιο προσφορά.

Έπεται και συνέχεια, καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο ανέβαλε την οριστική του κρίση, υποχρεώνοντας την Περιφέρεια να προσκομίσει εκ νέου επιπλέον στοιχεία που να τεκμηριώνουν την επιλογή της.

Θα ακουστεί άραγε κάποιος “πετεινός” που θα δικαιώσει εν τέλει τη Ρένα Δούρου και τον αντιπεριφερειάρχη Χρήστο Καραμάνο, οι οποίοι έχουν πάρει πάνω τους την όλη ιστορία;

Ή θα είναι η φωνή του καταλογισμού ευθυνών που θα ηχήσει με πάταγο; Θα δείξει.

Το σημείο κλειδί στο οποίο έχουν επιμείνει οι ελεγκτές νομιμότητας είναι η διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου που έχει αποφασίσει να αγοράσει η Περιφέρεια και της τιμής που συμφωνήθηκε με τους ιδιοκτήτες.

Το 5ώροφο κτήριο 20 χιλιάδων τετραγωνικών που βρίσκεται στη θέση “Ροσινιόλ” επί της λεωφόρου Κηφισού στο Περιστέρι (το κτήριο Συγγελίδη όπως έμεινε γνωστό, από τον ιδιοκτήτη του) έχει αντικειμενική αξία 13.042.369,12 ευρώ. Προκύπτει λοιπόν μια διαφορά 6.757.630 ευρώ με το τίμημα που συμφωνήθηκε να δώσει η Περιφέρεια, δηλαδή τα 19,8 εκατομμύρια.

Στις τρεις μέχρι στιγμής δημοσιευθείσες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι δικαστές ζητούν από τους αρμοδίους να τεκμηριώσουν πώς δικαιολογείται το χάσμα αυτό, σε μια περίοδο που οι εμπορικές αξίες των ακινήτων όλης της χώρας πέφτουν ακόμη και κάτω από τις αντικειμενικές. Μάταια.

Τον Ιούλιο του 2017, στην πρώτη απόφαση που εξέδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο (η 1391/2017 από το 6ο Τμήμα) οι δικαστές απέρριψαν την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, αναβάλλοντας την οριστική τους κρίση επί της νομιμότητας της απόφασης, ζητώντας από τους αρμοδίους “να αιτιολογήσουν ειδικώς με κάθε πρόσφορο μέσο τον συμφέροντα ή έστω ικανοποιητικό χαρακτήρα του τελικώς επιτευχθέντος τιμήματος των 19.800.000 ευρώ, το οποίο ως αγοραία αξία υπερβαίνει κατά 50% περίπου την αντικειμενική όμοια”.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ξεσκόνισε την Έκθεση του Ορκωτού Εκτιμητή με την οποία είχε “ξεμπερδέψει” η περιφερειακή αρχή, δηλώνοντας ευθαρσώς ότι “δεν παρατίθεται επαρκής αιτιολογία ως προς την εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου”.

Η διοίκηση της Περιφέρειας προσκόμισε ως ώφειλε όσα νέα στοιχεία μπορούσε να συγκεντρώσει, όμως το Ελεγκτικό Συνέδριο είπε με κάθε επισημότητα “όχι”. Με την 2341/2017 απόφαση του 6ου Τμήματος που δημοσιεύτηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2017, οι ελεγκτές έκριναν ότι “δεν αιτιολογείται εν προκειμένω ειδικά και ορισμένα ο συμφέρων χαρακτήρας του τελικώς επιτευχθέντος τιμήματος”.

Η απόφαση κατέληξε ότι “συντρέχει ουσιώδης νομική πλημμέλεια στην επιμέρους φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αγορά ακινήτου που θα λειτουργεί ως κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Αττικής”.

Η περιφερειακή αρχή είχε δικαίωμα να καταθέσει αίτηση αναθεώρησης της απόφασης, όπως και έκανε.

Στην τρίτη και πιο πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποκαλύπτεται η νέα γραμμή άμυνας της διοίκησης Δούρου ως προς την απόφασή της για την αγορά του κτηρίου. Η Περιφέρεια ζήτησε τη συνδρομή της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Περιουσίας η οποία κλήθηκε να γνωματεύσει ως προς τη σχέση αντικειμενικών και αγοραίων αξιών στα ακίνητα του Περιστερίου και ειδικά στη θέση του συγκεκριμένου ακινήτου.

Σιωπηλό πάγωμα της αγοράς

Το Ελεγκτικό Συνέδριο παρέθεσε στην τελευταία του απόφαση τα όσα έθεσε υπόψη του η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, όμως τα στοιχεία αυτά δεν έγιναν αποδεκτά. “Δεν προκύπτει με σαφήνεια ο τρόπος προσδιορισμού των αγοραίων αξιών” και “δεν προκύπτει κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο ότι τα χαρακτηριστικά των ακινήτων που λήφθηκαν υπόψη προσομοιάζουν με εκείνα του προσφερόμενου” είναι μερικές από τις χαρακτηριστικές φράσεις της απορριπτικής απόφασης.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο καταλήγει ότι αναβάλλει τη λήψη οριστικής απόφασης, ζητώντας από τη γ.γ. Δημόσιας Περιουσίας αναλυτικές επεξηγήσεις.

Το γεγονός ότι η απόφαση δεν ορίζει χρονικό περιθώριο για τις νέες ενέργειες, μάλλον δείχνει ότι σιωπηλά το θέμα “παγώνει” οριστικά.

Πρέπει να σημειωθεί σε κάθε περίπτωση ότι η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας που έδωσε τα ζητούμενα στοιχεία στο Ελεγκτικό Συνέδριο, η κυρία Πέτη Πέρκα, ήταν μετακλητό στέλεχος, δηλαδή τοποθετημένο στη θέση της με πολιτικά κριτήρια.

Μάλιστα, η κα. Πέρκα, που είναι σύντροφος του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρη Βίτσα, παραιτήθηκε στις 15 Μαρτίου από τη θέση της, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές χωρίς νομικό κώλυμα, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή της.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Παλμός Γλυφάδας, 6 Απριλίου 2018)