Μέτωπο δημοκρατικών παρατάξεων στη Γλυφάδα

Μέτωπο δημοκρατικών παρατάξεων στη Γλυφάδα

Πρωτοβουλία συνεννόησης των “δημοκρατικών παρατάξεων” στο Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας πήρε η παράταξη “Ανατροπή στη Γλυφάδα” του Τάσου Ταστάνη, με σκοπό την αντιπροσωπευτική κατανομή των θέσεων στις επιτροπές του Δήμου.

Στόχος όπως τονίζει η παράταξη της πρωτοβουλίας είναι “να μπει ένα φρένο στη δημαρχιακή υπερεξουσία – στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό στα πλαίσια του «Καλλικράτη» που εμείς αγωνιζόμαστε για την κατάργησή του – και να λειτουργήσουν περισσότερο δημοκρατικά τα όργανα και οι επιτροπές”.

tspg

Όπως σημειώνεται, “στην πρότασή μας αυτή συμφώνησαν με τοποθετήσεις τους και συμπαρατάχθηκαν οι δημοτικές κινήσεις «ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» καθώς και ο δημοτικός σύμβουλος Στ. Δίβαρης. Χαιρετίζουμε τη συμπόρευση αυτή που υπογραμμίζει τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν στην κοινωνία και τα κινήματα καθώς και στο δημοτικό συμβούλιο Γλυφάδας για κοινή δράση των αντιμνημονιακών δυνάμεων για τα κρίσιμα προβλήματα της πόλης μας”.

Το αποτέλεσμα της σύμπραξης;

“Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εκλέχθηκαν ως τακτικά μέλη οι δημοτικοί μας σύμβουλοι Ειρήνη Βαγγελάτου και Θανάσης Ηλιόπουλος ενώ χάσαμε στην κλήρωση – λόγω του αντιδημοκρατικού συστήματος – την εκλογή 2 τακτικών μελών (Θ. Ηλιόπουλος, Στ. Δίβαρης) για την Οικονομική Επιτροπή και ενός αναπληρωματικού μέλους (Στ. Τάσου) στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε επίσης την εκλογή εκ μέρους της δημοτικής μας κίνησης του επικεφαλής της δημοτικού συμβούλου Τάσου Ταστάνη ως αντιπροσώπου στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ). Η εκλογή αυτή θα συμβάλει σημαντικά στην αναγκαία παρέμβασή μας και στην Περιφερειακή Ένωση Αττικής για τα προβλήματα της πόλης μας. Την υποψηφιότητα αυτή στήριξαν και οι «ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»”.