38(!) θέματα τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο

Αυξάνονται και πληθύνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στα 38 έφτασε το …κοντέρ στην προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014 συνεδρίαση, που θα ξεκινήσει ως συνήθως στις 7 μ.μ. με άγνωστη ώρα λήξης.

Είτε θα είναι λίγα λεπτά αργότερα, από τη διαπίστωση ως συνήθως μη ύπαρξης απαρτίας, είτε θα είναι …μεταμοσονύκτια.

Αναλυτικά τα θέματα:

1. Παραχώρηση της χρήσης χώρων του Κοιμητηρίου Βούλας.
2. Χρήση χώρου κάτωθεν του Ιερού Ναού Αγ. Ανδρέου στο Κοιμητήριο Βούλας.
3. Συζήτηση και ψήφιση σχετικά με τον προσεισμικό έλεγχο Σχολικών Κτιρίων (To θέμα τίθεται με υπογραφές Δημοτικών Συμβούλων).
4. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (2 μήνες).
5. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών (πυρασφάλεια) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ( 2 μήνες).
6. Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών.
7. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 249/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά μείωση σε Δ.Τ και Δ.Φ για ΑΜΕΑ, πολύτεκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες.
Σχετικά: Απόφαση 8/2014 της Οικονομικής Επιτροπής.
8. Λήψη απόφασης για υπαγωγή στον Ν. 4178/2013 κατασκευών του πρώην Δήμου Βουλιαγμένης στα γήπεδα τένις του Μεγ. Καβουρίου.
9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Κατασκευή Δαπέδων Ασφαλείας για Παιδικές Χαρές και αθλητικούς χώρους”.
10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων Αποχετευτικού Δικτύου (Συνδέσεις Ακινήτων) και Αποκατάσταση τομών.
11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: “Ανακατασκευή Γηπέδων σε διάφορα σημεία της πόλης (μπάσκετ, βόλεϋ κλπ) .
12. Λήψη απόφασης για την υπογειοποίηση των καλωδίων ΔΕΗ επί της οδού Τερψι­χόρης 33 στην Βουλιαγμένη.
13. Έγκριση της διαδικασίας για την υλοποίηση του έργου “Κατασκευή-Ανακατασκευή Σιντριβανιών” .
14. Έγκριση της διαδικασίας για την υλοποίηση του έργου “Κατασκευή υποδομών & Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας”.
15. Λήψη απόφασης για την έγκριση συμμετοχής και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Β.Β.Β στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ” -Άξονας προτεραιότητας 2 “ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής”-Αριθμ. πρωτ. Πρόσκληση 59-24/12/2013 – θεματική προτεραιότητα: Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση κ.λ.π) (κωδικός 13).
16. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 50/2011 απόφασης της Ο.Ε προκειμένου να τροποποιηθούν οι υπ’ αριθμ. 270 και 271/2013 αποφάσεις Δ.Σ περί έγκρισης ή μη των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης, Προσάρτημα Ισολογισμού) καθώς και Ταμειακό Απολογισμό της χρήσεως 2010 του πρώην Δήμου Βάρης και Βούλας”.
17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων”.
18. Λήψη απόφασης για έγκριση του 10υ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΜΠΑΣΚΕΤ, ΒΟΛΛΕΥ, ΚΛΠ).
19. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. -Τακτοποιητικός του έργου: “Διαμόρφωση χώρου εργατοτεχνικού προσωπικού”. .
20. Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του έτους 2013.
21. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη βεβαιωμένης οφειλής που αφορά πρόστιμο διαφήμισης.  Σχετικά: Η με αριθμ. πρωτ. 2435/15.1.2014 αίτηση της εταιρείας ΠΑΛΜΕΡΑΣ Α.Ε.Ε δια του νομίμου εκπροσώπου της κ. Γιδόπουλου Ευστρατίου του Νικήτα.
22. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΟΑΠΠΑ.
23. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους της Δημοπούλου Ευανθίας τρ. βεβ. 296/9.4.2013 της Δημοτικής Ενότητας Βούλας.
24. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους της Δημοπούλου Ευανθίας βεβ. 297/9.4.2013 της Δημοτικής Ενότητας Βούλας.
25. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους της Κολαίτου Αθανασίας βεβ. 297/9.4.2013 της Δημοτικής Ενότητας Βούλας.
26. Λήψη απόφασης για την διαγραφή η μη οφειλής κεντρικού αγωγού αποχέτευσης ακινήτου στην Δημοτική Ενότητα Βούλας επί της οδού Σπερχιάδος & Μαραθώνος στο Ο.Τ. 43 αρ. οικ. 1261.
27. Διαγραφή οφειλής κεντρικού αγωγού αποχέτευσης ακινήτου στην Δ.Ε Βούλας επί της οδού Σαλαμίνος 20 και Θεμιστοκλέους 7 στο Ο.Τ 47 αρ. οικ. 1388.
28. Διαγραφή οφειλής από κατασκευής πλακοστρώσεων πεζoδρoμίoυ περιοχή Ασύρματου της Δ.Ε Βάρης επί της οδού Βασ. Κωνσταντίνου στο Ο.Τ 185 Αρ. Οικ. 18 .
29. Διαγραφή οφειλής από κατασκευής πλακοστρώσεων πεζοδρομίου περιοχή Ασυρμάτου της Δ.Ε Βάρης επί της οδού Βασ. Κωνσταντίνου στο Ο.Τ 185 Αρ. Οικ. 18.
30. Έγκριση πρότασης διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Βασ. Γεωργίου 55 στη Δημοτική Κοινότητα Βούλας.
31. Έγκριση δαπάνης τοποθέτησης στύλων και φωτιστικών σωμάτων.  Σχετικά: Η υπ’ αριθμ. 28207/7.6.2012 αίτηση της κ. Καμπουράκη Κωστούλας.
32. Λήψη απόφασης για έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Συνδέσεις ακινήτων σε κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο” Α.Μ.:52/06.
33. Καθορισμός τιμής μέτρου της εργολαβίας 52/06 για τον ήδη κατασκευασμένο αγωγό ακαθάρτων επί της οδού Παρθενώνος στην Λαθoύριζα”. Σχετικά: Η υπ’ αρ. 14497/26.3.2013 αίτηση του κ. Δ. Παναγόπουλου.
34. Λήψη απόφασης και υποβολή γνώμης εντός τριάντα (30 ημερών) προς τον Περιιφερειάρχη Αττικής για τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Βούλας της Α’ Αθηνών εκ περιτροπής ανά τέσσερις (4) μήνες ως εξής: 1) Οδός Παπάγου (από Κ. Παλαμά μέχρι Πόρου) και από Κ. Παλαμά έως Σωκράτους θα τοποθετηθεί το εμπορικό τμήμα σε μια σειρά από την πλευρά της πλατείας, 2) Οδός Νηρέως (Από Νηρέως Νο 10 μέχρι Νηρέως Νο 16) και 3) Οδός Καραϊσκάκη (από Παπάγου έως τη διασταύρωση με την οδό Ρ. Φεραίου).
35. Επανεξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 58176/5.11.2012 αίτηση – ένστασης του κ. Σπ. Πολονύφη.
36. Λήψη σχετικής απόφασης για την επιβολή ή μη διοικητικών κυρώσεων για υπαίθριο εμπόριο στον Αργυρουδάκη Σταύρο του Ελευθερίου.
37. Διαβίβαση μήνυσης για την επιβολή ή μη διοικητικών κυρώσεων στον Αργυρουδάκη Σταύρο του Ελευθερίου για άσκηση υπαίθριου εμπορίου άνευ αδείας.
38. Διαβίβαση μηνύσεων για την επιβολή ή μη διοικητικών κυρώσεων για υπαίθριο εμπόριο στην Σουρμπάτη Παναγιώτα του Ιωάννη.