Βρέχει διαγραφές οφειλών στο Δημοτικό Συμβούλιο

45 θέματα, πολλά εκ των οποίων αφορούν διαγραφές οφειλών προς το Δήμο θα απασχολήσουν τη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ξεκινώντας από τις 7 μ.μ.

Ακόμη, στα θέματα περιλαμβάνεται η λήψη απόφαση για μεταστέγαση του ΚΕΠ Βουλιαγμένης από το χωριστό κτίριο που είναι σήμερα εντός του πρώην Δημαρχείου Βουλιαγμένης (5ο θέμα), η αναπλήρωση μελών στο ΔΣ του ΟΑΠΠΑ (10ο θέμα) και πάλι η στέγαση του 60υ Νηπιαγωγείου Βούλας (11ο θέμα).

tspg

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης σχετικά με την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. Σχετικά: Απόφαση 48/2014 της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Λήψη απόφασης περί α) Καθορισμού ή μη νέων θέσεων περιπτέρων β)Καθορισμού-έγκρισης θέσεων υφιστάμενων περιπτέρων (σχολαζόντων) γ) έγκρισης μετατοπίσεων ή μη περιπτέρων. Σχετικά: Απόφαση 22/2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
3. Kαθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης και μείωση μισθώματος για το Εντευκτήριο που λειτουργεί το Εξωραϊστικό-Εκπολιτιστικό Σωματείο Πανόραμα Βούλας.
4. Eξέταση των ενστάσεων κατά της με αρ. 314/2013 απόφασης του Δ.Σ που αφορά την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ Γ367, Γ368 της περιοχής “ΚΟΡΜΠΙ” Δ.Ε Βάρης.
5. Μεταφορά του Κ.Ε.Π. Βουλιαγμένης.
6. Διαγραφή οφειλών Κοινοπραξίας “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α.Ε. – HIGHT LEVEL ΑΕΒΤΕ” ως αποζημίωσης χρήσης και επαναβεβαίωση αυτών ως μίσθωμα.
7. Παρεμβατικά Προγράμματα Διατροφικής Αγωγής για την αντιμετώπιση των Εκφυλιστικών Παθήσεων.
8. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία “Ασφάλειες οχημάτων Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης 2014-2015”.
9. Εξέταση της υπ. αριθμ. 9477/20.2.2014 αίτησης των κ.κ. Εμμανουήλ Θεοδωρακόπουλου, Γεωργίας Ντέλη και Ελένης Γεμελιάρη.
10. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΟΑΠΠΑ.
11. Στέγαση 6ου Νηπιαγωγείου Βούλας. Σχετικά: Απόφαση 17/2014 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
12. Έγκριση της διαδικασίας για την υλοποίηση του έργου: “Κατασκευή αγωγών και εξωτερικών διακλαδώσεων αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων”.
13. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη βεβαιωμένης οφειλής που αφορά πρόστιμο διαφήμισης. Σχετικά: Η με αριθ. πρωτ. 2435/15.1.2014 αίτηση της εταιρείας ΠΑΛΜΕΡΑΣ Α.Ε.Ε., δια του νομίμου εκπροσώπου της κ. Γιδόπουλου Ευστράτιου του Νικήτα.
14. Εξέταση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5596/30.1.2014 αίτησης της κας. Ρουτζούνη Ευανθίας σχετικά με διακανονισμό οφειλής για σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο.
15. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 249/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά μείωση σε Δ.Τ και Δ.Φ για ΑΜΕΑ, πολύτεκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες. Σχετικά: Απόφαση 8/2014 της Οικονομικής Επιτροπής.
16. Λήψη απόφασης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ανακατασκευή Οδοστρώματος Οδού Καρπενησίου”, αναδόχου Δημ. Κωνσταντινίδη για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός (από 12.2.2014 έως και 11.3.2014).
17. Έγκριση παραχώρησης για χρήση σχολικού κτηρίου του 1ου Λυκείου Βούλας.
18. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθεια φυτών, σπόρων, έτοιμου χλοοτάπητα, χώματος, ειδών φυτοπροστασίας και λίπανσης και λοιπών υλικών πρασίνου.
19. Έγκριση πρότασης διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Βασ. Γεωργίου 55 στη Δημοτική Κοινότητα Βούλας. Σχετικά: Η υπ. αριθμ. 28207/7.6.2012 αίτηση της κας Καμπουράκη Κωστούλας.
20. Λήψη απόφασης και υποβολή γνώμης εντός τριάντα (30 ημερών) προς τον Περιφερειάρχη Αττικής για τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Βούλας της Α’ Αθηνών εκ περιτροπής ανά τέσσερις (4) μήνες ως εξής: 1) Οδός Παπάγου (από Κ. Παλαμά μέχρι Πόρου) και από Κ. Παλαμά έως Σωκράτους θα τοποθετηθεί το εμπορικό τμήμα σε μια σειρά από την πλευρά της πλατείας, 2) Οδός Νηρέως (Από Νηρέως Νο 10 μέχρι Νηρέως Νο 16) και 3) Οδός Καραϊσκάκη (από Παπάγου έως τη διασταύρωση με την οδό Ρ. Φεραίου).
21. Επανεξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 58176/5.11.2012 αίτηση – ένστασης του κ. Σπ. Πολονύφη.
22. Λήψη απόφασης για την βεβαίωση τελών ενταφιασμού και ιεροτελεστίας του αποβιώσαντος Κόρνια Τζιανκάρλο.
23. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Σχετικά: Η υπ. αριθ. πρωτ. 19321/19.4.2013 αίτηση του κ. Κουσιάκη Γεωργίου.
24. Περί διαγραφής προσαυξήσεων της οφειλής του κου Αντωνοπούλου Λεωνιδά.
25. Περί διαγραφής οφειλής της εταιρείας “ΣΠΥΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.
26. Περί διαγραφής οφειλών της εταιρείας FIAT CREDIT HELLAS SA.
27. Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής του κ. Νίκα Αθανάσιου.
28. Περί διαραφής βεβαιωμένων οφειλών του κ. Σταφυλλίδη Στέφανου.
29. Περί διαγραφής οφειλών της κας Καναχιώλη Μαρίας του Περικλή. Σχετικά: Η υπ΄αριθμ. 51203/19.9.2013 αίτηση με το ίδιο θέμα.
30. Περί διαγραφής προσαυξήσεων της οφειλής της κας Καναχιώλη Μαρίας του Περικλή. Σχετικά: Η υπ΄αριθμ. 51203/19.9.2013 αίτηση με το ίδιο θέμα.
31. Περί διαγραφής της οφειλής της κας Αρνή Μαρίας.
32. Περί διαγραφής οφειλής της εταιρείας “RON-E. ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ”.
33. Περί διαγραφής των προσαυξήσεων της οφειλής του κου Τόμιτς-Γιαννακοπούλου Μίλαν και επιστροφή αυτών ως αχρεωσθήτως εισπραχθέντων ποσών.
34. Περί διαγραφής οφειλής του κ. Ρεντούμη Αναστασίου του Κωνσταντίνου.
35. Διαγραφή οφειλής κεντρικού αγωγού αποχέτευσης-εξωτερικής διακλάδωσης και κρατήσεις υπέρ ΕΥΔΑΠ ακινήτου στην Δ.Ε Βάρης περιοχή Μηλαδέζα στο Ο.Τ 322 Αρ.Οικ. Ο1 από τον βεβ. Κατάλογο 49 και 50/25.5.2008 ιδιοκτησίας Αρβανίτη Μαρίνας λόγω παραίτησης από τις υπ΄αρ 18 και 19/10.2.2007 προσφυγών.
36. Διαγραφή οφειλής κεντρικού αγωγού αποχέτευσης- εξωτερικής διακλάδωσης & κρατήσεις υπέρ ΕΥΔΑΠ ακινήτου στην Δημοτική Ενότητα Βάρης περιοχή Μηλαδέζα στο Ο.Τ 322 Αρ. Οικ. από τον βεβαιωτικό κατάλογο 49 & 50/23.5.2008 ιδιοκτησίας Παπαγγελή Μιλτιάδη λόγω παραίτησης από τις υπ’ αρ 18 & 19/10.2.2007 προσφυγών.
37. Περί διαγραφής χρεών από φορολογικό κατάλογο (737/23.8.2013) της Αποστόλου Φανής του Αποστόλη που αφορά δίδακτρα του Κ.Δ.Α.Π μηνός Αυγούστου 2013 για τα τεκνά της Χαλαμπί Αικατερίνη και Χαλαμπί Αλ.
38. Λήψη σχετικής απόφασης για την επιβολή ή μη διοικητικών κυρώσεων για υπαίθριο εμπόριο στον Αργυρουδάκη Σταύρο του Ελευθερίου.
39. Διαβίβαση μήνυσης για την επιβολή ή μη διοικητικών κυρώσεων στον Αργυρουδάκη Σταύρο του Ελευθερίου για άσκηση υπαίθριου εμπορίου άνευ αδείας.
40. Διαβίβαση μηνύσεων για την επιβολή ή μη διοικητικών κυρώσεων για υπαίθριο εμπόριο στην Σουρμπάτη Παναγιώτα του Ιωάννη.
41. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον ΣΤΑΜΚΟ ΙΩΑΝΝΗ για έξι παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις (αφίσες) – ρύπους στη Λ. Αθηνών-Σούνιου στη Βάρη (Βάρκιζα) το έτος 2012.
42. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον ΜΑΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για τέσσερα (4) παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις (αφίσες) – ρύπους στη Βάρη, το έτος 2012.
43. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον ΧΡΗΣΤΟ ΑΛΕΞ. ΓΚΡΙΝΤΖΑ για τρία παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις – ρύπους στην οδ/αρ 24ο χλμ Λ. Βάρης (Αναγυρούντος) στη Βάρη το έτος 2012.
44.Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε (ΕΛΤΑ) για ένα διαφημιστικό πλαίσιο/διαφήμιση (επιγραφή) επί της οδ/αρ Απόλλωνος 6 στη Βάρη το έτος 2013.
45. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε (ΕΛΤΑ) για δύο παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/διαφημίσεις (επιγραφές) επί της οδ/αρ ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 77 στη Βούλα το έτος 2013.