Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης απορριμμάτων εγκρίνουν τα 3Β

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης απορριμμάτων εγκρίνουν τα 3Β

Διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015.

Σε αυτοτελή συνεδρίαση που θα ξεκινήσει στις 7 μ.μ. στο δημαρχείο της Βούλας θα συζητηθεί η Έγκριση Απογραφής Περιουσίας – Ισολογισμoύ Έναρξης 01-01-2011 του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

tspg

Ενώ θα ακολουθήσει η συζήτηση των υπόλοιπων τακτικών θεμάτων, από τα οποία ξεχωρίζει η ψήφιση νέου Κανονισμού για το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και η έγκριση Τοπικού Σχεδίου Δράσης για τη Διαχείριση Απορριμμάτων του δήμου, στη νέα φιλοσοφία διαχείρισης που έχει αποφασίσει η Περιφέρεια Αττικής.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Αργυρίου Γούλα του Κωνσταντίνου.

2. Λήψη απόφασης για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Αργυρίου Γούλα του Αθανασίου.

3. Λήψη απόφασης για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Χρήστου Γούλα του Αναστασίου.

4. Λήψη απόφασης για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά Ευθυμίου Γούλα του Βασιλείου.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τα Ο.Τ 303A και 306α,306β της Δ.Ε Βούλας.

6. Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Δράσης για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

7. Έγκριση του σχεδίου του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

8. Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

9. Oρισμός Επιτροπής για τη εξεύρεση χώρων για την τοποθέτηση γλυπτών. Σχετικά: Το υπ΄αριθ. πρωτ. 27413/23.6.2015 έγγραφο του Κ. Γεωργίου.

10. Λήψη απόφασης για έγκριση δωρεάς από τον ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ χωρίς αντάλλαγμα εκ μέρους του Δήμου, για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο “Εσωτερικές και εξωτερικές επισκευές των οικίσκων και των ανοιχτών γηπέδων μπάσκετ Αθλητικού Κέντρου Βούλας υπό την επίβλεψη της Τ.Υ και σύμφωνα με το αρθρ. 29 του Ν.4014/11.

11. Έγκριση υψομετρικής Μελέτης στον αδιομόρφωτο κλάδο της οδού Αυγής.

12. Λήψη απόφασης για παράταση χρόνου εκτέλεσης της μελέτης: “Πολεοδομική μελέτη επεκτάσεων στην περιοχή της Λαθούριζας του Δήμου Βάρης”.

13. Λήψη απόφασης για παράταση χρόνου εκτέλεσης της μελέτης “Πολεοδομική μελέτη τροποποιήσεων στην περιοχή της Λαθούριζας του Δήμου Βάρης”.

14. Λήψη απόφασης για κατασκευή βαθμίδων πρόσβασης σε κτίριο έξω επί της οδού Αγ. Παντελεήμονος και Διός 2 στην Δ.Κ Βουλιαγμένης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν.4067/12.

15. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης υπηρεσίας με τίτλο: “Προμήθεια αντιμικροβιακού χαλκού για υγειονομική θωράκιση δημοτικών κτηρίων”.

16. Παραχώρηση ή μη της χρήσης-κατάληψης ιδιόκτητου χώρου του Δήμου που βρίσκεται παρά την οδού Ηλιού 19, για ανάπυξη τραπεζικαθισμάτων.

17. Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο του Δήμου επί της οδού Μελπομένης 9 στη Δ.Ε Βάρης.

18. Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο του Δήμου επί της οδού Βενέζη αρ. 5 στη Δ.Ε Βούλας.

19. Παραχώρηση χώρου στη Δ.Ε Βουλιαγμένης για εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής.