Συνδεθείτε μαζί μας

Αναζητείστε όλα μας τα άρθρα με τον κατάλληλο όρο

Δημοτικό Συμβούλιο

Έργα δωρεές από Πρωτέα Βούλας και Θανάση Μαρτίνο

Συνεδρίαση μαμούθ με 66 θέματα συγκαλείται την ερχόμενη Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015 για το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι οι εκτεταμένες επισκευές στο Αθλητικό Κέντρο Βούλας, ένα έργο κόστους 335.000 ευρώ που θα αναλάβει εξ ολοκλήρου η ομάδα του Πρωτέα Βούλας, αλλά και η διαμόρφωση τμήματος της οδού Ανέμων στο Καβούρι με δαπάνη του Θανάση Μαρτίνου.

Επίσης, ενδιαφέρον έχει ότι η δημοτική αρχή εισηγείται την πιλοτική τοποθέτηση μιας σειράς από πλαστικά κολωνάκια σε περιοχές του Δήμου, μολονότι ως αντιπολίτευση είχε επανειλημμένα στηλιτεύσει την πρακτική αυτή από την προηγούμενη διοίκηση Κασιδόκωστα – Πανά.

Η συνεδρίαση ξεκινά στις 8 μ.μ. και ολόκληρη η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

1. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2015. Σχετικά: Η υπ. αρ. 277/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

2. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης. Σχετικά: Απόφαση 4/2015 του Δ.Σ. του Ιδρύματος.

3. Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.

4. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου κ. Κων/νου Κατερινόπουλου και συνεργατών για εκπροσώπηση του Δήμου στο Διοικ. Εφ. Πειραιά (αίτηση αναστολής και αίτηση ακύρωσης αποφάσεως ΥΔΟΜ). Σχετικά: Απόφαση 218/2015 της Οικονομικής Επιτροπής.

5. Έγκριση κατασκευής του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 6 ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ” που βρίσκεται στην οδό Διός & Αγ. Παντελεήμονος, προϋπολογισμού 22.205,84€ από την RSR ESTATE GREECE LTD με δαπάνη του και χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου και β) καθορισμός των όρων εκτέλεσης, επίβλεψης και παραλαβής σύμφωνα με τον Ν.3669/08 (Κ.Δ.Ε.).

6. Έγκριση κατασκευής του έργου με τίτλο: “ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΟΥΛΑΣ” προϋπολογισμού 355.000,00€ από τον ΠΡΩΤΕΑ ΒΟΥΛΑΣ με δαπάνη του και χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου και β) καθορισμός των όρων εκτέλεσης, επίβλεψης και παραλαβής σύμφωνα με τον Ν.3669/08 (Κ.Δ.Ε.).

7. Έγκριση κατασκευής του έργου με τίτλο “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ” προϋπολογισμού 42.897,32€ από τον κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΑΡΤΙΝΟ με δαπάνη του και χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου και β) καθορισμός των όρων εκτέλεσης, επίβλεψης και παραλαβής σύμφωνα με τον Ν.3669/08 (Κ.Δ.Ε.).

8. Καθορισμός τελών ελλιμενισμού Δ.Ε. Βουλιαγμένης. Σχετικά: Απόφαση 242/2015 της Οικονομικής Επιτροπής.

9. Καθορισμός τελών για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής. Σχετικά: Απόφαση 243/2015 της Οικονομικής Επιτροπής.

10. Τρόπος πληρωμών ηλεκτρονικά μέσω “WEB BANKING”.

11. Eπανασύναψη συμβάσεων ανταποδοτικού χαρακτήρα στην υπηρεσία καθαριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4325/ΦΕΚ 47/Α/11.5.2015.

12. Μεταφορά δικηγόρου με πάγια αντιμισθία από την διαδημοτική επιχείρηση “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και με διακριτικό τίτλο “ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΕ” στο Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης σε κενή οργανική θέση δικηγόρου με πάγια αντιμισθία.

13. Έγκριση Τοπικής Κυκλοφοριακής Μελέτης των οδών Λ. Ποσειδώνος- οδός Απόλλωνος- οδός Αφροδίτης- οδός Άρεως- οδός Ξενίου Διός- οδός Ορφέως. Σχετικά: Απόφαση 18/2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

14. Έγκριση τοποθέτησης οριοδεικτών (πλαστικά κολωνάκια) σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 43231/3.9.2014 έγγραφο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Σχετικά: Απόφαση 19/2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

15. Έγκριση τοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων σε πεζόδρομους στην Δ.Κ. Βάρης. Σχετικά: Απόφαση 20/2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

16. Καθορισμός ή μη θέσεων για την άσκηση υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας στη Δημοτική Κοινότητα Βούλας.  Σχετικά: Απόφαση 25/2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

17. Χορήγηση ή μη θέσης πάρκινγκ (parking) AMEA στην κα Μαρία Γούλα επί της οδού Παπαφλέσσα αρ. 14 στην Άνω Βούλα κατόπιν αιτήσεως με αρ. πρωτ. 21833/26.5.2015 του συζύγου του κ. Ηλία Τσιάκου. Σχετικά: Απόφαση 26/2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

18. Σήμανση της κυκλοφορίας των οδών της Δ.Κ. Βάρης.  Σχετικά: Απόφαση 17/2015 της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής.

19. Έγκριση τοποθέτησης πινακίδων STOP στη συμβολή των οδών Παπαφώτη & Κύπρου. Σχετικά: Απόφαση 23/2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

20. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθεια Η/Υ και Περιφερειακών Συσκευών.

21. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της ανάθεσης της προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ- ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ”.

22. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας υλικών αντικεραυνικής προστασίας.

23. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας στολών για τη Δημοτική Αστυνομία.

24. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης υπηρεσίας με τίτλο: “Εργασίες Κηποτεχνικής Ανάπλασης Κοιν. Χώρων”.

25. Έγκριση εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), εκτός των Αποβλήτων Ειδών Φωτιστικών- Λαμπτήρων- Μικροσυσκευών και LED ΤΟΥ Δήμου με τη συνεργασία της εταιρείας “ΑΝΑΚΛΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε”.

26. Έγκριση εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ειδών Φωτιστικών, Λαμπτήρων, Μικροσυσκευών και LED του Δήμου με τη συνεργασία της εταιρείας “ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.”.

27. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου Α.Μ. 88/09”.

28. Έγκριση πρωτοκόλλου ακαταλληλότητας- καταστροφής οργάνων παιδικών χαρών.

29. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου “Κατασκευές Ανακατασκευές Αποκατάσταση Κατειλημμένων πεζοδρομίων”.

30. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Συντήρηση- Ανακατασκευές Σχολικών Συγκροτημάτων”.

31. Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της Εργασίας με τίτλο: “Συντήρηση Οργάνων Παιδικών Οργάνων”.

32. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διάφορες κατασκευές και αναπλάσεις σην περιοχή του Μεγ. Καβουρίου”, (συμβατικού ποσού 970.762,10 € με ΦΠΑ).

33. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: “Κατασκευές υποδομής και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας” και χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.

34. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

35. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

36. Εξέταση αιτήματος με αριθμό πρωτ. 31533/16.7.2015 του κ. Ελευθέριου Κουσαθανά περί ανανέωσης της 519/2014 απόφασης του Δ.Σ για τη μείωση του μισθώματος περιόδου από 29.8.2015 έως 28.8.2016.

37. Έγκριση χορήγησης αδείας απλής χρήσεως κοινοχρήστου χώρου στο πίσω μέρος των ιδιοκτησιών επί της οδού Δεκελείας 33- 35 στη Δ.Κ. Βουλιαγμένης.

38. Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ που αφορά την εταιρεία “Κ. ΒΛΑΧΟΣ κ΄ ΣΙΑ Ε.Ε.¨και επαναβεβαίωση στον νέο ιδιοκτήτη.

39. Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ. Σχετικά: Οι υπ΄ αρ. πρωτ. 61072/19.12.2014 και 61074/19.12.2014 αιτήσεις των ΠΑΛΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΜΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑΣ.

40. Διαγραφή οφειλών από φορολογικούς καταλόγους Τ.Α.Π. Σχετικά: Η υπ΄αρ. πρωτ 14369/8-4-2015 αίτηση του κ. Μπλούνα Αθανάσιου.

41. Διαγραφή οφειλών από φορολογικούς καταλόγους ΔΤ/ΔΦ.  Σχετικά: Η υπ΄αρ. πρωτ. 62124/30.12.2014 αίτηση της κ. Τσίμη Έφης.

42. Επιστροφή χρημάτων από Δ.Τ., Δ.Φ. & Τ.Α.Π. ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. Σχετικά: Αίτηση του κ. Ιωάννη Μπαλτάτζη.

43. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ που αφορούν την εταιρεία “OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.” και επαναβεβαίωση στους οδηγούς των οχημάτων.(31673/17.7.2015)

44. Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής του κ. Αποστολάκη Ιωάννη από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ που αφορά εξοφλημένη παράβαση παρελθόντος.

45. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ και επαναβεβαίωση στους κατόχους των οχημάτων.(31669/17.7.2015).

46. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ και επαναβεβαίωση στους οδηγούς των οχημάτων.(30278/9.7.2015).

47. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ που αφορούν εξοφλημένες παραβάσεις παρελθόντος.(31670/17.7.2015).

48. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ που αφορούν την εταιρεία “OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ & ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ στους οδηγούς των οχημάτων.(30271/9.7.2015).

49. Περί αιτημάτων διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ χωρίς να συντρέχει λόγος.(31675/17.7.2015)

50. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ λόγω μεταβιβάσεων.(31677/17.7.2015)

51. Περί επιστροφής ποσού 20,00€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν, λόγω λανθασμένης είσπραξης για παράβαση με αριθ. 160500029421/12.6.2014, ΚΟΚ από τον κ. ΤΣΙΜΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΑΝΔΡΕΑ.

52. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ που είναι λανθασμένα βεβαιωμένες (μάρκα, χρώμα, τοποθεσία, ημερομηνία, ποσό βεβαίωσης κλπ.)(31989/20.7.2015).

53. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ από τον κ. Θεμιστοκλή Δούφα.

54. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ που αφορούν αιτήσεις χωρίς να συντρέχει λόγος διαγραφής.(32001/20.7.2015).

55. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ. (32488/22.7.2015)

56. Τροποποίηση της με αριθ. 610/2014 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά επιβολή προστίμου διαφήμισης στην ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.

57. Τροποποίηση της με αριθ. 615/2014 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά επιβολή προστίμου διαφήμισης στον ΠΑΡΘΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.

58. Τροποποίηση της με αριθ. 620/2014 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά επιβολή προστίμου διαφήμισης στην εταιρεία ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΓΚΟΝΤΕΝ ΝΤΕΗΒΙΝΤ Ο.Ε.

59. Τροποποίηση της με αριθ. 628/2014 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά επιβολή προστίμου διαφήμισης στον ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

60. Τροποποίηση της με αριθ. 629/2014 απόφασης του Δ.Σ που αφορά επιβολή προστίμου διαφήμισης στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

61. Τροποποίηση της με αριθ. 630/2014 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά επιβολή προστίμου διαφήμισης στην MARFIN EΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

62. Τροποποίηση της με αριθ. 634/2014 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά επιβολή προστίμου διαφήμισης στην εταιρεία ΑΙΚ. ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

63. Τροποποίηση της με αριθ. 635/2014 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά επιβολή προστίμου διαφήμισης στον ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟ.

64. Τροποποίηση της με αριθ. 636/2014 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά επιβολή προστίμου διαφήμισης στον ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ.

65. Τροποποίηση της με αριθ. 649/2014 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά επιβολή προστίμου διαφήμισης στην EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.

66. Τροποποίηση της με αριθ. 650/2014 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά επιβολή προστίμου διαφήμισης στην εταιρεία Π. ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας