Connect with us

Hi, what are you looking for?

Δημοτικό Συμβούλιο

Με δωρεά Μαρτίνου ο Δήμος 3Β αποκτά ενιαίο Τοπικό Πολεδομικό Σχέδιο

Η μελέτη θα διευθετήσει εκκρεμότητες και “ανορθογραφίες” πολλών δεκαετιών, ενοποιώντας τα 3 χωριστά Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια σε μια ενιαία λογική και στόχευση διαφύλαξης της φυσιογνωμίας της πόλης

Μια πολύ σημαντική διευκόλυνση για την περιβαλλοντική και λειτουργική διασφάλιση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο μέλλον εξασφάλισε η δωρεά της ΑΜΚΕ Αιγέας του Θανάση Μαρτίνου. Η προσφορά του ύψους 239.320€ (193.000€+ΦΠΑ) που έκανε αποδεκτή η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου εξασφάλισε ότι τα 3Β θα είναι ο πρώτος Δήμος – πιλότος που θα αποκτήσει Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο, μια διαδικασία που δρομολογεί σε όλη τη χώρα ήδη το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Το πλεονέκτημα που εξασφαλίζει στον Δήμο η δωρεά Μαρτίνου είναι εκτός από την αυτονόητη εξοικονόμηση πόρων, η προτεραιότητα και τα περίπου 2,5 χρόνια διάστημα που απαιτείται υπό τις σημερινές συνθήκες για να πάρει ο Δήμος σειρά στους χρονοβόρους διαγωνισμούς ανάδειξης μελετητών.

Το νέο Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΤΠΣ) δεν θα κάνει κάποια επέκταση σχεδίου ή μια τοπική πολεοδόμηση. Βάσει της νομοθεσίας η μελέτη έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο για το σύνολο του Δήμου, με στόχο την ενοποίηση των τριών υφιστάμενων και χωριστών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης) που έχουν συνταχθεί βάσει πολύ διαφορετικών κριτηρίων.

Αθανάσιος Μαρτίνος

Τη μελέτη θα εκπονήσουν επιστήμονες κύρους με το κόστος να βαραίνει αποκλειστικά τον δωρητή. Ωστόσο, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, “η επίβλεψη, έγκριση και θεώρηση της Μελέτης θα πραγματοποιηθεί από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου”, ενώ επιπρόσθετα “η μελέτη θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα διαβιβασθεί αρμοδίως για τελική έγκριση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία”.

Η δημοτική αρχή μέσω του νέου ΤΠΣ σκοπεύει να διευθετήσει εκκρεμότητες και “ανορθογραφίες” πολλών δεκαετιών, όπως η μη σύννομη πολεοδομικά ύπαρξη του Δημαρχείου των 3Β (!) ή η απαγόρευση λειτουργίας φροντιστηρίων στη Βούλα (τα υφιστάμενα λειτουργούν κατ’ εξαίρεση). Λίγοι γνωρίζουν επίσης ότι στη λεωφόρο Αθηνάς στη Βουλιαγμένη (την παραλιακή) σήμερα επιτρέπονται χρήσεις γενικής κατοικίας και εμπορικά κέντρα (όπως το “Status”), κάτι που μπορεί να αλλοιώσει δραματικά την φυσιογνωμία της πόλης στο μέλλον. Δέσμευση της δημοτικής αρχής είναι ότι αυτές οι χρήσεις θα περιοριστούν, όπως επίσης θα καταργηθεί και η πρόβλεψη για λειτουργία κέντρων διασκέδασης στην παραλιακή λεωφόρο της Βούλας (στη λεωφόρο Κ. Καραμανλή).

Ταυτόχρονα, βούληση της δημοτικής αρχής είναι να χαράξει γραμμές υπεράσπισης της σημερινής φυσιογνωμίας της πόλης: Το ΤΠΣ θα είναι ένα από τα κύρια “όπλα” για την μάχη διατήρησης του πράσινου χαρακτήρα των αδόμητων και αρρύθμιστων εκκλησιαστικών οικοπέδων στη Βουλιαγμένη, αλλά και για τη διατήρηση χαμηλού συντελεστή στη συνοικία Νέα Κάλυμνος, όπου σχεδιάζεται η μεγάλη οικιστική επένδυση στα οικόπεδα της πρώην ιδιοκτησίας Κόνιαρη. Με τη συζήτηση για το νέο ΤΠΣ θα ανοίξουν όλα τα ζητήματα φυσιογνωμίας, όπως η απαγόρευση λειτουργίας συνεργείων αυτοκινήτων στη λεωφόρο Ευελπίδων, προκειμένου να διατηρήσει τον παραδοσιακό της χαρακτήρα η συνοικία Βλάχικα.

Σύμφωνα με τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, επί της μελέτης θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2022, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα μια ευρεία και σε βάθος διαβούλευση για όλα τα ζητήματα που θα αποτυπώσουν τις πραγματικές προθέσεις της τοπικής κοινωνίας για το σήμερα και το αύριο του πολεοδομικού σχεδιασμού. Άλλωστε, η έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου στο ΤΠΣ δεν είναι παρά το πρώτο βήμα σε μια μακρά σειρά ελέγχων και αδειοδοτήσεων. Ακολουθεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η Περιφέρεια Αττικής, τα ΣΥΠΟΘΑ και ΚΕΣΥΠΟΘΑ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τέλος το Συμβούλιο της Επικρατείας που θα γνωμοδοτήσει οριστικά πριν η μελέτη δημοσιευτεί ως Προεδρικό Διάταγμα. Πρόκειται για μια διαδικασία 5ετίας που σήμερα μόλις έχει ξεκινήσει.

Είναι άλλη μία προσφορά της οικογένειας του Θανάση Μαρτίνου στο μεγάλο κατάλογο των αφειδών ευεργεσιών προς την πόλη του – τις οποίες κάποιοι ειρωνεύονται δημοσίως ή υποπτεύονται ως ιδιοτελείς. Η παράταξη του Δημήτρη Δαβάκη για παράδειγμα καταψήφισε στην Οικονομική Επιτροπή την αποδοχή της συγκεκριμένης δωρεάς, ενώ πρόσφατα τοπική εφημερίδα αμφισβήτησε το μέγεθος των δωρεών που έχει προσφέρει ο Θανάσης Μαρτίνος.

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την αποδοχή της δωρεάς

Δυστυχώς, μια επιδερμική προσέγγιση της τοπικής πολιτικής που δεν εμβαθύνει ποτέ σε έγκυρη πληροφόρηση, μελέτη των θεμάτων και συζήτηση με τους αρμοδίους, αλλά εξαντλείται σε διαλόγους και πομφόλυγες του Facebook, οδηγεί σε θεωρίες συνωμοσίας, κακίες και μικροπολιτικές προσεγγίσεις που χάνουν κάθε επαφή με την ουσία. Ένα φαινόμενο που μολονότι περιθωριακό, είναι απογοητευτικό για την ποιότητα της πολιτικής συζήτησης στον Δήμο.

Advertisement
Advertisement

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας