Δούρου: Κάποιοι κέρδιζαν από τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΕΔΣΝΑ

Δούρου: Κάποιοι κέρδιζαν από τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΕΔΣΝΑ

Τη συνδρομή του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ζήτησε η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, για την έρευνα στον ΕΔΣΝΑ σχετικά με τα αίτια πρόκλησης αδικαιολόγητα υψηλών τόκων υπερημερίας σε βάρος της περιουσίας του κατά συνέπεια σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος.

Συγκεκριμένα το ιστορικό έχει ως εξής:

Κατατέθηκαν στη νέα Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ έγγραφα κοινοπραξιών που αφορούσαν σε συμβάσεις που είχε συνάψει ο Σύνδεσμος με αυτές, με τα οποία οι εν λόγω κοινοπραξίες ζητούσαν την άμεση πληρωμή τόκων υπερημερίας, συνολικού ποσού σχεδόν 9 εκατομμυρίων ευρώ (!) προς όφελος των κοινοπραξιών και σε βάρος του ΕΔΣΝΑ.

Η Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ ζήτησε άμεσα ενημέρωση από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και διαπίστωσε ότι οι τόκοι υπερημερίας προέκυψαν από την υπερβολική καθυστέρηση πληρωμής πιστοποιήσεων από συμβάσεις με αποτέλεσμα την πρόκληση τοκοφορίας με το δυσθεώρητο επιτόκιο υπερημερίας 7.4 με 8.5%!

Εκτός από τα ανωτέρω έγγραφα των κοινοπραξιών, περιήλθαν σε γνώση της Διοίκησης του ΕΔΣΝΑ, και αγωγές κοινοπραξιών, με τις οποίες ζητείται η καταβολή τόκων υπερημερίας, ύψους 2.680.702,14 ευρώ !

Τα παραπάνω προκάλεσαν εύλογα ερωτήματα στη διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, πρόεδρος του οποίου είναι η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, καθώς και υπόνοιες ως προς τη σκοπιμότητα της υπερβολικής καθυστέρησης στην έκδοση από την Υπηρεσία των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και εξόφλησής τους με συνέπεια την πρόκληση υπερβολικών ποσών τόκων υπερημερίας.

Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, με εντολή της, ζήτησε από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών να προχωρήσει αμέσως σε μια αρχική επισκόπηση των στοιχείων, βάσει των τηρούμενων αρχείων του ΕΔΣΝΑ, προκειμένου να υπάρξει σαφής εικόνα για τη βασιμότητα των ισχυρισμών των κοινοπραξιών. Επίσης ζήτησε: α) αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα διαθέσιμα υπόλοιπα του ΕΔΣΝΑ ανά μήνα, β) αναλυτικό πίνακα ανά ανάδοχη κοινοπραξία με τις ημερομηνίες έκδοσης των τιμολογίων από αυτές και την ημερομηνία έκδοσης από την Υπηρεσία των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (ΧΕΠ) των αντίστοιχων πιστοποιήσεων, προκειμένου να διακριβωθεί η αιτία των καθυστερήσεων και η ενδεχόμενη υπαιτιότητα της Υπηρεσίας στην πρόκληση των τόκων υπερημερίας και την οικονομική ζημιά του ΕΔΣΝΑ.

Από τα ανωτέρω στοιχεία και τους αναλυτικούς πίνακες, τα οποία παρείχε η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΔΣΝΑ, προκύπτει ότι υπάρχει συστηματική και κατ’ εξακολούθηση καθυστέρηση, στην έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων που αφορούσαν την πληρωμή των ανωτέρω κοινοπραξιών, η οποία τα έτη 2013-2014 μέχρι και τις 28.7.2014, υπερβαίνει το ένα ημερολογιακό έτος, φθάνει δε και τις 473 ημέρες!

Με αυτό τον τρόπο (με την αξίωση δηλαδή τόκων υπερημερίας) δημιουργείται οικονομικό όφελος για τους αναδόχους σε βάρος της περιουσίας του ΕΔΣΝΑ. Το παράδοξο και το οποίο χρήζει περαιτέρω διερεύνησης είναι ότι κατά το χρόνο υποχρέωσης της πληρωμής φαίνεται να υπήρχαν ταμειακά διαθέσιμα στον ΕΔΣΝΑ προκειμένου να μη δημιουργηθεί ή να περιοριστεί η τοκοφορία των απαιτήσεων των αναδόχων!!!

Μάλιστα, από αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ κατά τα έτη 2013 – 2014 προκύπτει ότι ήταν απολύτως σε γνώση των μελών της και της προηγούμενης Διοίκησης του ΕΔΣΝΑ, η συστηματική πρόκληση των τόκων υπερημερίας μέσω της καθυστέρησης στην έκδοση των ΧΕΠ με ισόποση ζημιά της περιουσίας του ΕΔΣΝΑ.

Η Περιφερειάρχης Αττικής ζήτησε από τον Ειδικό Γραμματέα του ΣΕΕΔΔ, καθηγητή Δημοσθένη Κασσαβέτη, να επιληφθεί της έρευνας καθώς και της έκδοσης σχετικού πορίσματος για τη ζημία την οποία έχει υποστεί ο ΕΔΣΝΑ, ποσού 8.988.555,58€, από τη δημιουργία σε βάρος του αξιώσεων για την καταβολή τόκων υπερημερίας από τις αιτίες που αναφέρονται παραπάνω και να ασκήσει τις αρμοδιότητές του (πειθαρχικές και ποινικές), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3074/2002.


 

Με αφορμή την έρευνα που ζήτησε να διενεργηθεί στον ΕΔΣΝΑ από το ΣΕΕΔΔ η Περιφερειάρχης Αττικής κα Δούρου, ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός δήλωσε:

«Η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής επιχειρεί με σκανδαλολογίες και ωμά ψέματα να καλύψει την καθολική αποτυχία και ανεπάρκειά της στην εκπόνηση του νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων.

Φτάνει μάλιστα σε τέτοιο σημείο πρόκλησης, που αντί να συγχαρεί την προηγούμενη διοίκηση που μέσα σε ενάμιση χρόνο θητείας παρέδωσε έναν χρεοκοπημένο φορέα πλεονασματικό, να ζητά και τα ρέστα.

Θυμίζουμε στους νεόκοπους αντιμνημονιακούς νοσταλγούς του Μακιαβέλι ότι :

Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση του ΕΔΣΝΑ (αρχές 2012 και ουσιαστικά από τον Ιούνιο 2012), ο φορέας βρισκόταν σε πλήρη διάλυση, λειτουργική και οικονομική. Τα χρέη ξεπερνούσαν τα 70 εκ. € και οι αγωγές ανέρχονταν σε δεκάδες εκ. €. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί του ΕΔΣΝΑ ήταν όλοι δεσμευμένοι εξαιτίας κατασχέσεων, ενώ δεν είχε προβλεφθεί νομοθετικά τρόπος ώστε να εισπράττονται τα έσοδα του φορέα. Οι ανεξόφλητες οφειλές έφθαναν σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και σε βάθος 4 χρόνων!!!

Λόγω της δραματικής οικονομικής κατάστασης προσφύγαμε άμεσα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, περιγράφοντας την κατάσταση και ζητώντας να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος για τα αίτια που οδήγησαν τον φορέα στο χείλος της χρεοκοπίας. Σταδιακά το χάσμα των χρεών άρχισε να γεφυρώνεται και εν τέλει τον Αύγουστο του 2014, ο ΕΔΣΝΑ παραδόθηκε πλεονασματικός, αφού είχε υπαχθεί στη ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών για τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Είχε προηγηθεί αυστηρός έλεγχος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και απόφαση ένταξης της Ελλ. Στατιστικής Αρχής.

Εμείς λοιπόν καλούμε όχι το ΣΕΕΔΔ, αλλά την Εισαγγελία Διαφθοράς να επέμβει αυτεπάγγελτα και να πραγματοποιήσει κατεπείγοντα έλεγχο στον ΕΔΣΝΑ σε βάθος εικοσαετίας και ασφαλώς μέχρι και σήμερα. Καθαρός ουρανός άλλωστε αστραπές δεν φοβάται.

Επιπρόσθετα όμως καλούμε να ελεγχθούν άμεσα :

Πόσες και ποιες συμβάσεις είναι μέχρι και σήμερα ενεργές στον ΕΔΣΝΑ, υπό ποιο καθεστώς βρίσκονται, πως και με ποιο τρόπο γίνονται οι πληρωμές.

Υπό ποίο καθεστώς λειτουργούν οι Μονάδες Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης, ο Αποτεφρωτήρας Μολυσματικών Αποβλήτων.

Πως γίνεται σήμερα η υγειονομική ταφή των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φυλής. Ποια μηχανήματα έργου χρησιμοποιούνται και εάν πέραν των μηχανημάτων του δημοσίου χρησιμοποιούνται και μηχανήματα εργολάβων, ποιων εργολάβων, υπό ποίο καθεστώς, με ποια αμοιβή και βάσει ποιας σύμβασης.

Για ποιο λόγο το Ελεγκτικό Συνέδριο θεώρησε ως μη νόμιμες και απέρριψε δαπάνες της νέας διοίκησης του ΕΔΣΝΑ που αφορούσαν Πρωτόκολλο Βλάβης στη Β’ φάση του ΧΥΤΑ Φυλής και μελέτη απευθείας ανάθεσης για τον ΠΕΣΔΑ. Δεν είχαν πει ότι θα μας ταράξουν στην νομιμότητα;

Πως είναι δυνατόν από τη «συνηθισμένη» φωτιά που ξέσπασε το καλοκαίρι που πέρασε στον ΧΥΤΑ Φυλής, να προέκυψε αίφνης ζημία και νέο Πρωτόκολλο Βλάβης και μάλιστα ύψους 500.000-600.000 €;

Επίσης ζητάμε να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία που αφορούν στις πληρωμές των τελευταίων ετών προς τρίτους, για να δούμε και να δουν και οι πολίτες ποιοι είναι «διαπλεκόμενοι» κακοπληρωτές και ποιοι οι «μη διαπλεκόμενοι» καλοπληρωτές των εργολάβων.

Αυτά ως μια μικρή πρόγευση και έπεται και συνέχεια».

Υποσημείωση 1η :

Από τις αρχές του 2015 και για μεγάλο χρονικό διάστημα η Περιφέρεια Αττικής κηρύξει γενικευμένη στάση πληρωμών στα έργα που υλοποιούνται είτε με ίδιους πόρους, είτε με πόρους από το ΕΣΠΑ.

Υποσημείωση 2η :

Το εάν θα καταβληθούν και ποια ποσά σε εργολάβους για τόκους υπερημερίας θα κριθεί δια της δικαστικής οδού και επομένως ας μην βιάζονται ορισμένοι.

Υποσημείωση 3η

Προκαλεί εύλογες απορίες η δημοσιοποίηση της απαίτησης συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων, όταν είναι γνωστό ότι το ελληνικό δημόσιο χρωστά στους πάντες …