Εκδήλωση για τα απορρίμματα στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εκδήλωση για τα απορρίμματα στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εκδήλωση αντίθεσης στο σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, με κατασκευή Μονάδας Επεργασίας στη Βάρη που προτείνει η δημοτική αρχή των 3Β διοργανώνουν φορείς του Δήμου. 

Συγκεκριμένα, η Ανοιχτή Συνέλευση Πολιτών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, η Εναλλακτική Δράση για Ποιότητα Ζωής, ο Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Οικολογικός Σύλλογος “Πολιτεία”, ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Θέα” και ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Βούλας καλούν την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018 στις 7:30 μ.μ. στην Αίθουσα Ιωνία (Κ. Καραμανλή 18 Βούλα, δίπλα από το Δημαρχείο) σε συζήτηση με θέμα “Η διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης¨.

tspg

Ομιλητές θα είναι ο Λευτέρης Μαγιάκης, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής και ο Μάκης Σταύρου, ως εκπρόσωπος των διοργανωτών.

Από την πρόσκλησή τους, οι σύλλογοι δηλώνουν ότι το μοντέλο διαχείρισης που προωθεί η διοίκηση Κωνσταντέλλου “δεν συμβαδίζει με το νέο ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων” και “θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις και στο φυσικό περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής των πολιτών”.

Σε αναλυτικό κείμενο προτάσεων που εξέδωσαν οι διοργανωτές της εκδήλωσης διατυπώνουν τη δική τους πρόταση, την οποία παραθέτουμε αυτούσια:


Οι συλλογικότητες που υπογράφουμε το κείμενο αυτό, ξεκινάμε από τη βασική θέση ότι “Τα σκουπίδια δεν είναι για πέταμα”. Και ξεκινάμε από τη θέση αυτή γιατί πιστεύουμε ότι βασικός στόχος των πολιτισμένων κοινωνιών δε θα πρέπει να είναι η αναζήτηση ενός “υγιεινού” και “οικολογικού” τρόπου για να πετάξουμε, να κάψουμε ή να θάψουμε τα απορρίμματα που παράγουμε. Διότι όλοι οι προαναφερόμενοι τρόποι έχουν αποδειχθεί πολύ επικίνδυνοι και για το περιβάλλον και για την οικονομία, άλλα κυρίως για την υγεία και κατ’ επέκταση για την ποιότητα ζωής των πολιτών. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν ο όγκος των παραγόμενων απορριμμάτων συνεχώς αυξάνεται.

Αντίθετα οι δικές μας προτάσεις για τα απορρίμματα έχουν τρεις βασικούς στόχους:

  • Τη μείωση του όγκου απορριμμάτων σε κάθε σπίτι, μαγαζί ή άλλο φορέα
  • Την αξιοποίηση των απορριμμάτων σε όφελος του περιβάλλοντος, της οικονομίας, της υγείας με βάση τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση & την κομποστοποίηση
  • Τη διαχείριση των απορριμμάτων από τους δήμους με την αποφασιστική συμμετοχή των συλλογικοτήτων και των πολιτών

Η μέχρι σήμερα υπάρχουσα κατάσταση

Η χώρα μας έχει καθυστερήσει πολύ στην επεξεργασία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που θα υπηρετεί τους προαναφερόμενους στόχους, όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες, (Νορβηγία, Δανία, Γερμανία κ.α) οι οποίες στοχεύουν πραγματικά αφενός στη διαμόρφωση φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης στους πολίτες και αφετέρου στη διαχείριση των απορριμμάτων σε όφελος της κοινωνίας και της φύσης. Πιο συγκεκριμένα: δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια και φυσικά δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο για τη μείωση των σκουπιδιών, ούτε έχει λειτουργήσει η ανακύκλωση, η επαναχρησιμοποίηση και η κομποστοποίηση. Τέλος όσον αφορά τη διαχείριση από τους δήμους με την αποφασιστική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, η μεγάλη πλειοψηφία των δήμων αδιαφορεί, ενώ ορισμένοι δήμοι προσπαθούν να εγκλωβίσουν τους πολίτες στη λογική της συμμετοχής τους σε προειλημμένες αποφάσεις.

Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα σε μία τραγική κατάσταση, ιδιαίτερα στην Αττική, ενόψει του τερματισμού του ΧΥΤΑ Φυλής η χωρητικότητα του οποίου θα εξαντληθεί στα μέσα του 2019. Για το λόγο αυτό παραμένει επιτακτικά αναγκαία η απάντηση στο ερώτημα: Τι θα γίνει με τους σχεδόν 2 εκατομμύρια τόνους αστικών αποβλήτων που παράγονται κάθε χρόνο στην Αττική, τα οποία μαζί με τα επικίνδυνα υγειονομικά απόβλητα όλης της χώρας, οδηγούνται στον ΧΥΤΑ της Φυλής;

Δυστυχώς όπως φαίνεται η Περιφέρεια Αττικής και η κυβέρνηση αντί για νέες αποκεντρωμένες υποδομές, αναζητούν και πάλι λύση στην επέκταση του τριτοκοσμικού χαρακτήρα ΧΥΤΑ της Φυλής, ή στη δημιουργία υποδομών καύσης ή μηχανικής επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων. Λύσεις που είναι αντίθετες και με το Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)

Ποια μπορεί να είναι η βιώσιμη λύση σε όφελος του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της υγείας των πολιτών;

Οι προτάσεις μας έχουν σα βάση το νέο ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, όπως και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), που ψηφίσθηκε το Δεκέμβρη του 2015.Σε αυτά προβλέπεται, η αποκεντρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με έμφαση στην πρόληψη, στην προδιαλογή και στην ανάκτηση των υλικών. Ο στόχος είναι μέχρι το 2020, η ανάκτηση να φτάσει σε συνολικό ποσοστό 74%, με το 50% να προέρχεται από προδιαλογή των υλικών. Είναι σαφές ότι η διαχείριση των απορριμμάτων μπορεί να γίνει μια παραγωγική δραστηριότητα με μεγάλα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.

Με βάση το προαναφερόμενο Εθνικό Σχέδιο πρέπει να δημιουργηθούν Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης (ΠΕΣΔΑ), όπως και Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης (ΤΣΔΑ) σε κάθε δήμο. Το Τοπικό Σχέδιο πρέπει να συζητηθεί πλατιά με τους πολίτες, ώστε και να πεισθούν, αλλά και να πρωτοστατήσουν στην υλοποίησή του. Οι δραστηριότητες που μπορούν να σχεδιασθούν σε κάθε δήμο είναι:

α) Καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών με χρήση όλων των μορφών πληροφόρησης (συζητήσεις σε συλλόγους, σχολεία, δημοτικούς χώρους, με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης κ.α), για την αναγκαιότητα μείωσης του όγκου των απορριμμάτων. Θα μπορούσαν επίσης να θεσπισθούν και ειδικά κίνητρα (π.χ μείωση δημοτικών φόρων, καθιέρωση ειδικών βραβείων κ.α)

β) Καμπάνια ενημέρωσης για τη σημασία της διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή με παράλληλη με την τοποθέτηση κάδων για την προδιαλογή οργανικών και ανακυκλώσιμων υλικών (κάδοι ξεχωριστοί για γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο κ.α).

γ) Καθορισμός σημείων, όπου θα συγκεντρώνονται υλικά που δεν μπαίνουν στους κάδους ανακύκλωσης, όπως ηλεκτρικές συσκευές, μεγάλα αντικείμενα, κ.α)

δ) Ενημερωτική καμπάνια και καθορισμός χώρων για αντικείμενα που μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανταλλάσσονται, όπως είδη ρουχισμού, ηλεκτρικές συσκευές που πιθανά και να χρειάζονται μικρές επιδιορθώσεις, έπιπλα ή άλλα μη χρησιμοποιούμενα αντικείμενα που είναι σε καλή κατάσταση

ε) Στήριξη της κομποστοποίησης των οργανικών υλικών και των κλαδεμάτων είτε στα σπίτια είτε σε ανοιχτούς χώρους με παροχή ειδικών κάδων και με άλλα μέτρα.

Ευνόητο είναι ότι οι χώροι όπου θα μεταφέρονται τα προεπιλεγμένα απορρίμματα είτε για ανακύκλωση είτε για ανοιχτή (μη οικιακή) κομποστοποίηση ή για άλλη χρήση θα πρέπει να χωροθετούνται στα όρια του κάθε δήμου, γιατί όπως όλοι/ες καταλαβαίνουμε δεν είναι δυνατόν να μεταφέρουμε τα απόβλητά μας σε άλλες περιοχές.