Connect with us

Hi, what are you looking for?

Δημοτικό Συμβούλιο

Οι ενστάσεις για την αλλαγή ρυμοτομικού της Βούλας στο Δημοτικό Συμβούλιο

Τις πέντε ενστάσεις που κατατέθηκαν κατά της πρόσφατης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου να προβεί σε αλλαγή ρυμοτομικού και ορισμό χρήσεων γης στη Λεωφόρο Βασιλέως Παύλου της Βούλας συζητά το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Η συνεδρίαση ορίστηκε για τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 στις 7 μ.μ.

Εισήγηση της Υπηρεσίας Δόμησης, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι η απόρριψη των ενστάσεων καθώς κατά τη γνώμη της υπηρεσίας δεν επέρχονται αλλαγές επί το δυσμενέστερο για τις ιδιοκτησίες.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχει ως εξής:


1. Απόφαση – Ψήφισμα σχετικά με την μετεγκατάσταση του αμαξοστασίου ΟΑΣΑ – Ο.ΣΥ Ελληνικού.

2. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου.

3. Τροποποίηση της υπ. αρ. 210/2018 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά “Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 του Ο.Α.Π.Π.Α.”

4. Ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με την αλλαγή ονομασίας Ακτής Βουλιαγμένης σε Ακτή Βουλιαγμένης – ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΚΗΛΑΗΔΟΝΗΣ.

5. Έγκριση δαπάνης της υπηρεσίας με τίτλο “Οπτικοακουστική κάλυψη εκδήλωσης στην Ακτή Βουλιαγμένης – ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΚΗΛΑΗΔΟΝΗΣ”.

6. Λειτουργία παραρτήματος 2ου Νηπιαγωγείου Βούλας.

7. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2015 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (ΝΠΔΔ).

8. Εξέταση ένστασης κατά της υπ. αρ. 30/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

9. Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ. αριθμ. 579/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

10. Λήψη απόφασης για την επέκταση της ονομασίας της οδού Κοιμήσεως Θεοτόκου στη Δημοτική Ενότητα Βάρης.

11. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση χρήσεων γης οικοπέδου στο Ο.Τ. ΙΧ στην περιοχή της Βάρκιζας της Δημοτική Ενότητα Βάρης, από κατοικία σε Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις και Εγκαταστάσεις Πρόνοιας.

12. Εξέταση του με αρ. πρωτ. 21636/18.6.2018 αιτήματος της “ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΧΕ”.

13. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ με την υπ΄ αριθμ. 9337/13.3.2018 αίτηση του κ. Αριστείδη Κατσούλη.

14. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ με την υπ΄ αριθμ. 20480/8.6.2018 αίτηση της κας Γεωργίας Κατσαρή.

15. Εξέταση του με αρ. πρωτ. 9564/14.3.2018 αιτήματος της εταιρείας “LS Τουριστική ΙΚΕ”.

16. Παραχώρηση δωρεάν οικογενειακού τάφου, σύμφωνα με την υπ. αρ. 267/1998 απόφαση του πρώην Δήμου Βούλας.

17. Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επιμέρους εργασιών- παραδοτέων 3, 4, 5 & 6 του έργου με τίτλο “Ανάπτυξη Έργου στην Νότια Αττική – Project Development in South Attica – PRODESA”.

18. Τροποποίηση συμφωνίας επιχορήγησης για το έργο: «Innovative Pre-Fabricated Components Including Different Waste Construction Materials Redusing Building Energy And Minimising Environmental Impacts», ακρωνύμιο “InnoWEE”.

19. Ορισμός υπόλογης υπηρεσίας και υπεύθυνου διαχείρισης λογαριασμού για το έργο “Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες ανακύκλωσης μέσω της εφαρμογής ανταποδοτικών συστημάτων” “Benefit As you Save” στο πλαίσιο του INTERREG – BalkanMed 2014-2020.

20. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής προγράμματος ΤΕΒΑ.

21. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη της χρήσης κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκεται επί της οδού Ηλιού 2 στη Βουλιαγμένη, για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής για το έτος 2018.

22. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού χώρου στάθμευσης επί της οδού Ποσειδώνος 18-20 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

23. Πρακτική άσκηση – μαθητείας σε εργασιακό χώρο των σπουδαστών του ΟΑΕΔ και καθορισμός του αριθμού των ασκουμένων.

24. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες.(αρ. πρωτ. 22045/20.6.2018)

25. Επέκταση των συμβάσεων εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης 2017».

26. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Ανακατασκευές Δημοτικών Κτηρίων”.

27. Έγκριση ανακατασκευής πέργκολας για το κατάστημα “ΜΑΣΑΤΙ”της εταιρείας ΠΑΝ.ΜΠΑΤΖΙΟΣ – ΕΜ ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ο.Ε”.

28. Έγκριση επέκτασης χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τοποθέτησης δύο (2) ομπρελών σε κοινόχρηστο χώρο για το κατάστημα της επιχείρησης “ΜΠΑΓΛΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε”.

29. Εξέταση της υπ. αρ. πρωτ. 15590/3.5.2018 αίτησης του κ. Μαρουλάκου Κυριάκου, νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης “Κ. ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΣ Ε.Ε.” για το κατάστημα “IL VERO” στην Δ.Ε. Βούλας.

30. Εξέταση της υπ. αρ. πρωτ. 19329/1.6.2018 αίτησης της κας Γιαννακού Μαρούλας, νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης “Ιχθυοπωλείο η ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ” στην Δ.Ε. Βούλας.

31. Επανεξέταση της υπόθεσης επιβολής προστίμου διαφήμισης στον κ. Δ. Τζινευράκη για το έτος 2012.

32. Εξέταση του υπ. αρ. πρωτ. 19922/5.6.2018 αιτήματος του κ. Δ. Σολωμού.

33. Λήψη απόφασης περί αναγκαστικής ή μη εκταφής του με αρ. 380 τάφου, ημ. Ταφής 6-12-2014.

34. Έγκριση κοπής πεύκων για την διάνοιξη τμήματος της εγκεκριμένης οδού Εμπειρίκου στην περιοχή “Πηγαδάκια” της Δ.Κ. Βούλας.

35. Έγκριση ή μη κοπής μουριάς στο πεζοδρόμιο επί της οδού Κερκύρας στην Δ.Ε. Βάρης.

36. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Καρπάθου στην Δ.Ε. Βούλας.

37. Διαγραφή αποζημίωσης χρήσης περιόδου από 17/12/2012 έως 24/1/2014 στον Παν. Μποχώτη.

38. Διαγραφή χρηματικού καταλόγου με αρ. βεβαίωσης 74/22.1.2018 του κ. Εμ. Μαράκη.

39. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 17692/18.5.2018)

40. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 21707/19.6.2018)

41. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής (αρ. πρωτ. 20060/6.6.2018)

42. Διαγραφή τέλους απλής χρήσης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου έτους 2012, της κας Ελευθερίας Μουζάκη.

43. Επιβολή προστίμου για αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/πινακίδας διπλής όψης, για το έτος 2016, στην επιχείρηση με την επωνυμία “MUST SEASIDE CLUB” και νόμιμο εκπρόσωπο την Χριστίνα Ηλιάδου του Μιχαήλ, Υπηρεσίες Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων. (αρ. πρωτ. 21873/20.6.2018)

44. Επιβολή προστίμου για αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/πινακίδας διπλής όψης και ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/πινακίδας μονής όψης, για το έτος 2016, στην επιχείρηση με την επωνυμία “MUST SEASIDE CLUB” και νόμιμο εκπρόσωπο την Χριστίνα Ηλιάδου του Μιχαήλ, Υπηρεσίες Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων. (αρ. πρωτ. 21874/20.6.2018)

45. Επιβολή προστίμου για αυθαίρετη τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων/πινακίδων για το έτος 2018, στην επιχείρηση με την επωνυμία “MEDI ONE DAY CLINIC ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ”. (αρ. πρωτ. 21871/20.6.2018)

Advertisement
Advertisement

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας