Συνδεθείτε μαζί μας

Αναζητείστε όλα μας τα άρθρα με τον κατάλληλο όρο

Τοπικα Νεα

Νέες προϋποθέσεις για χορήγηση επαγγελματικών αδειών αλιείας

H Διεύθυνση Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής ενημερώνει ότι με την αριθμ. 8158/127169//18.10.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΞΧΒ-976 και ΦΕΚ 2758/Β΄/30.10.2013) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Χορήγηση νέων αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκάφη» υπό προϋποθέσεις, τροποποιείται η αριθμ. 2240/3154//13.03.2013 προγενέστερη σχετική Απόφαση, ως προς το χρόνο υλοποίησης και την ηλικία των συμμετεχόντων.

Έτσι, πλέον οι ενδιαφερόμενοι αλιείς για τη χορήγηση νέων επαγγελματικών αδειών αλιείας σκαφών, για αλιεία με αλιευτικά εργαλεία της παράκτιας αλιείας και οι οποίοι:

1) Ήταν κάτοχοι επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους το οποίο διαθέτει άδεια αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο «βιντζότρατα» και έχουν υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο του Μέτρου 1.1. − Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων του Ε.Π.ΑΛ. 2007−2013, σε εφαρμογή του Σχεδίου Προσαρμογής Αλιευτικής Προσπάθειας (Στην περίπτωση αυτή η νέα άδεια αλιείας χορηγείται μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η υλοποίηση της μόνιμης παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους με το εργαλείο «βιντζότρατα»).

2) Είναι τέκνα ή/και εγγόνια ιδιοκτήτη επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους το οποίο διαθέτει άδεια σκάφους σε ισχύ με το αλιευτικό εργαλείο «βιντζότρατα» και δεσμεύεται να αφαιρέσει το εργαλείο αυτό από την άδεια αλιείας του σκάφους

και επιπλέον:

α) Είναι ηλικίας από 25 ετών έως και 62 ετών με τουλάχιστον δεκαετή ενασχόληση με την αλιεία και

β) Δεν είναι κάτοχοι άλλου επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους ούτε και σε ποσοστό, το τελευταίο έτος από την υποβολή της αίτησης,

θα πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά αιτήματα στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Αλιείας, από την οποία θα διαβιβασθούν στη Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Δεδομένου ότι στη Διεύθυνση αυτή τα αιτήματα αφενός θα εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας και αφετέρου πρέπει να έχουν διαβιβασθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την 31.12.2013, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσέλθουν στα αρμόδια Τμήματα της Περιφέρειας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση έως τις 30.12.2013.

Τα χαρακτηριστικά των σκαφών στα οποία χορηγούνται οι άδειες αλιείας, τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομίζονται από τον ενδιαφερόμενο με την υποβολή της αίτησης, καθώς και οι μετέπειτα υποχρεώσεις των σκαφών, καθορίζονται στη σχετική Υπουργική Απόφαση 2240/31541//13.03.2013 (ΦΕΚ613Β΄/15.03.2013), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 8158/127169//18.10.2013 (ΦΕΚ 2758/Β΄/30.10.2013) συναφή Απόφαση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στα Τμήματα Αλιείας της Διεύθυνσης Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής:

Για τη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη αρμόδια είναι η Π.Ε Ανατολικής Αττικής & Βορείου Τομέα Αθηνών, τηλ.: 213-2005188.

Σχολιάστε

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας