100 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τους ΟΤΑ

Δανειακές συμβάσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ελληνικού Δημοσίου και εμπορικών τραπεζών υπογράφησαν σήμερα από τον υπουργό Εσωτερικών, Γιάννη Μιχελάκη.

Το  συνολικό  ύψος  των συμβάσεων ανέρχεται στα 550 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 100 εκ. ευρώ μέσω Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων θα χορηγηθούν για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση.

Στον χαιρετισμό του ο Γιάννης Μιχελάκης επισήμανε μεταξύ άλλων:

Πρόκειται για ένα νέο μηχανισμό ενδιάμεσης χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ο οποίος θα προσφέρει τη δυνατότητα στους ΟΤΑ για επενδύσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως οι μεταφορές, η αποκατάσταση οδικών δικτύων, η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, οι υποδομές εκπαίδευσης, η προβολή και διατήρηση της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, η αποκατάσταση δημοσίων κτηρίων, η συμπαραγωγή ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση και η ανάπτυξη τουριστικών υποδομών.

Ο σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι η διευκόλυνση και η επιτάχυνση των επενδύσεων σε τομείς όπως οι παραπάνω, οι οποίοι συνιστούν προτεραιότητα, σύμφωνα με το σχεδιασμό και τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι προφανές ότι το νέο αυτό σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο μπορεί να προσφέρει μια βαθιά οικονομική ανάσα σε πολλούς ελληνικούς ΟΤΑ και παράλληλα να συμβάλλει συνολικά και ουσιαστικά στην τόνωση της αναπτυξιακής προοπτικής της ελληνικής οικονομίας.