Τι αλλάζει ο Κωνσταντέλλος στον ΟΑΠΠΑ

Τι αλλάζει ο Κωνσταντέλλος στον ΟΑΠΠΑ

Αναμόρφωση του Καταστατικού για τον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής θα συζητήσει μεταξύ άλλων το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014 και ξεκινά στις 7 μ.μ. (δείτε όλη την ημερήσια διάταξη).

tspg

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, δύο είναι τα πεδία στο Καταστατικό του ΟΑΠΠΑ που η δημοτική αρχή εισηγείται να τροποποιηθούν:

 

  • Πρώτον, θα μειωθεί το ποσό της ετήσιας επιχορήγησης του Οργανισμού ώστε να φτάσει σε ρεαλιστικά επίπεδα, μιας και μέχρι σήμερα τα ποσά που λάμβανε δεν ξοδεύονταν.
  • Δεύτερον, θα αποτυπωθεί ρητά σε άρθρο του Καταστατικού ότι όταν ο Δήμαρχος συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΠΠΑ είναι αυτοδικαίως και πρόεδρός του.

Η αλλαγή στο ύψος των πόρων του ΟΑΠΠΑ κρίθηκε επιβεβλημένη μιας και στο Καταστατικό του ΟΑΠΠΑ αναφερόταν ετήσια επιχορήγηση ύψους 1 εκατ. ευρώ, ποσό που σήμερα κρίνεται υπερβολικό. Όπως εξηγούν πηγές της δημοτικής αρχής, ο ΟΑΠΠΑ σήμερα έχει ένα πολύ μεγάλο αποθεματικό που ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ (!) μιας και δεν δαπανούσε τους δημοτικούς πόρους αλλά τους …αποθησαύριζε. Ακόμη, οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου βεβαιώνουν ότι ο ΟΑΠΠΑ για το 2013 εισέπραξε μόλις 300.000 ευρώ ενώ για το τρέχον έτος (μέχρι τον Σεπτέμβριο) έχει λάβει 250.000 ευρώ. Για τους λόγους αυτούς, η προτεινόμενη τροποποίηση θα αναγράφει ότι η ετήσια επιχορήγηση του ΟΑΠΠΑ θα κυμαίνεται στο εξής από 450.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ.

Η αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κρίθηκε αναγκαία για λόγους σαφήνειας. Το εν ισχύ Καταστατικό δεν αναφέρει μεν ότι ο Δήμαρχος όταν είναι μέλος του ΔΣ είναι αυτοδικαίως και πρόεδρος, όμως παραπέμπει σε σχετικό άρθρο του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων το οποίο λέει αυτό ακριβώς. Άλλωστε, και το 2011 ο τότε δήμαρχος Γρηγόρης Κασιδόκωστας έγινε και πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ.