Πώς πρέπει να πετάμε ογκώδη αντικείμενα στον Δήμο 3Β

Πώς πρέπει να πετάμε ογκώδη αντικείμενα στον Δήμο 3Β

Η διαχείριση των ογκωδών αντικειμένων, όπως έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές και στρώματα είναι ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στο νέο Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Η αποκομιδή των απορριμμάτων αυτών είναι μεν υποχρέωση του Δήμου, όμως διέπεται από μια σειρά προϋποθέσεων, με βασικότερη αυτήν της έγκαιρης ειδοποίησης της αρμόδιας Υπηρεσίας. Επίσης, ο Δήμος προέβλεψε και ένα όριο όγκου των αντικειμένων αυτών ανά μήνα.

tspg

Σε κάθε περίπτωση, οι δημότες πριν αποθέσουν οτιδήποτε ανάλογο στο πεζοδρόμιο, οφείλουν να καλέσουν στα τηλέφωνα του Δήμου (213 20 20000 ή 213 2020 150) και να ενημερώσουν σχετικά την Υπηρεσία Καθαριότητας. Τα συνεργεία του Δήμου, κατά τον Κανονισμό, υποχρεούνται να ανταποκριθούν στην κλήση εντός 15 ημερών.

Σημειωτέον, ότι η τοποθέτηση ογκωδών αντικειμένων σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους χωρίς ειδοποίηση της υπηρεσίας επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ. Ενώ σε περίπτωση εναπόθεσης κλαδεμάτων χύμα σε κάδους απορριμμάτων ή ανακύκλωσης χωρίς την διαδικασία των ογκωδών αντικειμένων επιφέρει πρόστιμο 300 ευρώ.

Αναφέρει αναλυτικά ο Κανονισμός Καθαριότητας στο συγκεκριμένο σημείο:

[Δείτε όλο τον Κανονισμό Καθαριότητας, όπως ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις 2 Ιουλίου 2015]

Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση ογκωδών δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων τα οποία προέρχονται από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, νοσοκομεία, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες, πραγματοποιείται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ειδοποίηση προς το κέντρο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των δημοτών της αρμόδιας υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, ή βάσει άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής, που καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία.

Ως προϋπόθεση της αποκομιδής αυτής ορίζεται ότι ο όγκος των συγκεκριμένων απορριμμάτων κάθε ιδιοκτησίας, ανά μήνα, να μην καταλαμβάνει χώρο μεγαλύτερο από 3 κυβικά μέτρα της χωρητικότητας της καρότσας ανοιχτού φορτηγού ενός (1) τόνου. Ειδικότερα για τα κλαδιά και τα φύλλα, ο όγκος τους δεν πρέπει να καταλαμβάνει χώρο μεγαλύτερο από το ήμισυ της χωρητικότητας της καρότσας ανοιχτού ημιφορτηγού.
Η αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων για να είναι εφικτή και να διευκολύνεται, θα πρέπει αυτά να τοποθετούνται σε μέρη όπου δεν υπάρχουν σταθμευμένα οχήματα ή άλλα εμπόδια και αφού προηγηθεί συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας, ώστε να παραμείνουν το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα στο πεζοδρόμιο, όχι μόνο για να μην σχηματίζονται εστίες μολύνσεων και να αποφεύγονται κίνδυνοι πυρκαγιάς, αλλά και για αισθητικούς λόγους.

Η εναπόθεση ογκωδών αποβλήτων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση και άδεια από την Υπηρεσία Καθαριότητας απαγορεύεται αυστηρά για λόγους ασφάλειας και προστασίας της υγείας των κατοίκων, διατήρησης σταθερού του κόστους αποκομιδής και διάθεσης αποβλήτων, αλλά και για λόγους αισθητικής της πόλης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, που σχετίζεται με το είδος, το αντικείμενο και το εύρος της τυχόν υποτροπής της παραβατικής συμπεριφοράς.

Η τοποθέτηση μεγάλων όγκων κλαδεμάτων στα πεζοδρόμια απαγορεύεται για λόγους προστασίας από πυρκαγιές, αλλά και για αισθητικούς λόγους, δεδομένης της αδυναμίας του Δήμου να απομακρύνει άμεσα μεγάλους όγκους κλαδεμάτων. Αυτό ειδικά το φαινόμενο παρουσιάζεται σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους για αυτό και επιβάλλεται ο έγκαιρος προγραμματισμός και συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, που σχετίζεται με το είδος, το αντικείμενο και το εύρος της τυχόν υποτροπής της παραβατικής συμπεριφοράς.

Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση κλαδεμάτων και ογκωδών αντικειμένων εντός των κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, που σχετίζεται με το είδος, το αντικείμενο και το εύρος της τυχόν υποτροπής της παραβατικής συμπεριφοράς.