Σε ποιους δήμους προσλαμβάνονται οι 10.000 5μηνίτες

Η κατανομή ανά δήμους και περιφέρειες των 10.000 θέσεων πεντάμηνης πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Γενικών Καθηκόντων περιλαμβάνεται στην Δημόσια Πρόσκληση που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Για το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης δεν προβλέπονται θέσεις εργασίας.

tspg

Ειδικότερα στην Πρόσκληση ανακοινώνονται οι επιβλέποντες φορείς, ο αριθμός των θέσεων, οι ειδικότητες ΥΕ γενικών καθηκόντων. Αναλυτικά οι όροι της Δημόσιας Πρόσκλησης και οι πίνακες στο αρχείο (κλικ εδώ).