Connect with us

Hi, what are you looking for?

Δημοτικό Συμβούλιο

Στον Δήμο για 40 χρόνια περιέρχεται το “κόκκινο σπίτι” της Βούλας

Σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης 40ετούς διάρκειας θα υπογράψει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με την Ακαδημία Αθηνών για το εμβληματικό ακίνητο ιδιοκτησίας της στη λεωφόρο Βασιλέων Παύλου στη Βούλα.

Το “κόκκινο σπίτι” μετά από τις αναγκαίες επισκευές και ανακαινίσεις θα μετατραπεί σε πολιτιστικό χώρο του Δήμου.

Τους όρους της σύμβασης θα εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην επόμενη συνεδρίασή του τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 στις 7 μ.μ.

Αναλυτικά ολόκληρη η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχει ως εξής:

Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2016 του Δήμου (ειδική συνεδρίαση)

Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 του Ο.Α.Π.Π.Α.

Έγκριση των όρων της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης 40ετούς διάρκειας του κτιρίου, ιδιοκτησίας της Ακαδημίας Αθηνών, ευρισκομένου στη Λεωφόρο Βασιλέως Παύλου στη Δημοτική Ενότητα Βούλας, από το Δήμο.

Παραχώρηση χρήσης οχήματος στο Δήμο Τήνου.

Έγκριση πρόσληψης επιπλέον ατόμων στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΚΔΑΠ του Δήμου (που λειτουργεί στην Βούλα) με τίτλο “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής”, έτους 2018- 2019.

Λήψη απόφασης για την επέκταση της ονομασίας της οδού Κοιμήσεως Θεοτόκου στη Δημοτική Ενότητα Βάρης.

Έγκριση κατάταξης Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων εντός των ορίων του Δήμου, σύμφωνα με τον Ν.4479/2017.

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση χρήσεων γης οικοπέδου στο Ο.Τ. ΙΧ στην περιοχή της Βάρκιζας της Δημοτική Ενότητα Βάρης, από κατοικία σε Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις και Εγκαταστάσεις Πρόνοιας.

Έγκριση (Β΄2018) κατανομής ποσού 20.673,83 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Λήψη απόφασης περί την αποδέσμευση ή μη του 75% των εκτάκτων ανειδίκευτων εσόδων του Δήμου μας.

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου έτους 2017.

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου έτους 2018.

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων του Δήμου.

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των παραδοτέων της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το έργο “Ανάπτυξη Έργoυ στην Νότια Αττική- Project Development in South Attica- Prodesa”.

Έγκριση παραχώρησης τμήματος του κτηρίου της Πνευματικής Εστίας του Δήμου (Χώρος Κοινωνικού Παντοπωλείου) για την υλοποίηση του έργου: (Πράξη) με τίτλο “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης” στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΤΤΙΚΗ”2014-2020” του Άξονα Προτεραιότητας (09).

Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “Ανακατασκευή και αναβάθμιση UNIMOC”.

Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια απορριμματοφόρου μεταφοράς βιοαποβλήτων- Υπόεργο 3 της Πράξης με ΜΙS 5001895”.

Έγκριση της διαδικασίας για την υλοποίηση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “Σύνταξη μελέτης σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας”.

Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο “Μελέτη απορροής ομβρίων υδάτων περιοχής Υπολοίπου Ασυρμάτου ΠΕ4».

Τροποποίηση της υπ. αρ. 118/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Βάρης που αφορά λήψη απόφασης για την ονομασία οδών.

Έγκριση της διαδικασίας παράδοσης δικτύων αποχέτευσης στην ευρύτερη περιοχή της Δ.Κ. Βουλιαγμένης, στην ΕΥΔΑΠ.

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.). του έργου «Συνδέσεις ακινήτων με αποχετευτικό δίκτυο – αποκατάστασης αγωγών αποχέτευσης».

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Στατική Ενίσχυση 1ου Δημοτικού Βάρης».

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο: «Κατασκευή ανελκυστήρα στο Δημαρχείο»

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) λόγω τροποποίησης της υπ. αριθμ. 29528/24-07-2017 σύμβασης για την περίπτωση εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών για αρχαιολογία σύμφωνα με τις παραγράφους 1α και 2β του άρθρου 132 ν.4412/2016 για το έργο «Υλοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

Έγκριση απαλλαγής του Μιχαήλ Ανθυμίδη από τα τέλη παρατάσεων, καθαριότητας και εκταφής των γονέων του, ποσού 412,00 €.

Επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως εισπραχθέν λόγω λανθασμένης χρέωσης Τ.Α.Π. και Δ.Τ., στον κ. Χρήστο Ντούνη. (αρ. πρωτ. 15826/7.5.2018)

Επιστροφή ποσού, λόγω λανθασμένης καταβολής του που αφορά οφειλή τέλους 0,5%, στην “Ι. και Μ. ΤΡΑΥΛΟΣ Ο.Ε.”.

Ορθή επανάληψη της 17/2018 απόφασης του Δ.Σ. (αρ. πρωτ. εισήγησης 987/11.1.2018) σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής.

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους.(17692/18.5.2018)

Επιβολή προστίμου λόγω αυθαιρέτου ελλιμενισμού του σκάφους “ΝΙΚΟΣ ΙΑΣΩΝ” με αρ. νηολογίου “ΝΠ 7195” του Σπύρου Παναγιώτη του Νικολάου στο Μόλο Αλιέων Βάρκιζας το 2017.

Έγκριση ή μη κοπής κουκουναριάς στο πεζοδρόμιο επί της οδού Γεωργίου Πάσχου 22, στην Δ.Ε. Βάρης.

Έγκριση ή μη κοπής κουκουναριάς στο πεζοδρόμιο επί της οδού πλατείας Δαβάκη 18, στην Δ.Ε. Βούλας.

Έγκριση ή μη κοπής κουκουναριάς στο πεζοδρόμιο επί της οδού Διάκου 59, στην Δ.Ε. Βούλας.

Advertisement
Advertisement

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας