Στα βήματα του Γιώργου Μάντεση ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Στα βήματα του Γιώργου Μάντεση ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Ίσως παραξενεύτηκαν κάποιοι από την αντιδημαρχία που έλαβε ο κ. Διονύσης Γεωργουλόπουλος, καθώς συνδέει το διοικητικό με το οικονομικό σκέλος των δημοτικών υπηρεσιών.

Ο πλήρης τίτλος του Διονύση Γεωργουλόπουλου είναι Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών, ενώ ορίστηκε από τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο ως αναπληρωτής του. Στην προηγούμενη δημοτική περίοδο αυτά ήταν δύο χωριστά “χαρτοφυλάκια”.

tspg

Την ίδια όμως θέση ακριβώς κατείχε και ο ίδιος ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, επί δημαρχίας Γιώργου Μάντεση στη Βούλα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο πολιτικό βιογραφικό του νέου δημάρχου, ο Γρ. Κωνσταντέλλος ορκίστηκε στις 02 Ιανουαρίου 2007 Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών και Αναπληρωτής Δημάρχου στον πρώην Δήμο Βούλας, θέση την οποία κράτησε ως τις 31 Δεκεμβρίου 2009.