Οι κοπανατζήδες του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Παραξενεύτηκαν αρκετοί χθες Δευτέρα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Βούλα. Ενώ είχε περάσει η ορισμένη ώρα για την έναρξη της συνεδρίασης, τα έδρανα ήταν σχεδόν κενά. Αντιθέτως, σε ένα ημιφωτισμένο γραφείο του ορόφου, δεκαπέντε περίπου σύμβουλοι από όλες τις παρατάξεις, διαβουλεύονταν με τον πρόεδρο του Συμβουλίου, Κυριάκο Κικίλια, με την πόρτα κλειστή.

Το κοινό μυστικό του Δημοτικού Συμβουλίου είναι οι απουσίες των συμβούλων. Κατά το νόμο, στις τρεις συνεχόμενες αδικαιολόγητες απουσίες, ο σύμβουλος τίθεται σε αργία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σύμβουλοι που βρίσκονται “στο κόκκινο” των απουσιών υπερβαίνουν τους 20 από τους 32!!!

Στην κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξέθεσε το θέμα και δήλωσε ότι δεν προτίθεται να στείλει τα σχετικά στοιχεία στην αρμόδια υπηρεσία, που είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Στέλεχος της Δημοτικής Αρχής του απάντησε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν παράβαση καθήκοντος από μέρους του.

Βέβαια, με δεδομένο ότι η Δημοτική Περίοδος πλησιάζει στη λήξη της, είναι σχεδόν απίθανο να προλάβει να κινηθεί κάποιος μηχανισμός επιβολής κυρώσεων.

Ωστόσο, το θέμα είναι εξόχως πολιτικό, καθώς από το παρουσιολόγιο των δημοτικών συμβούλων μπορεί να φανεί ξεκάθαρα ποιος τιμά την ψήφο των δημοτών και ποιος όχι.

Τι ορίζει ο «Καλλικράτης»

Σύμφωνα με όσα ορίζει ο πρότυπος κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και ο «Καλλικράτης» συνεδρίαση του οργάνου πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά το μήνα, ενώ οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις και να ενημερώνουν τον πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας τους.

Επίσης, έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις επιτροπές στις οποίες τους έχει εκλέξει το συμβούλιο.

Αν ένας σύμβουλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες μέσα στο έτος, χωρίς την άδεια του συμβουλίου μπορεί να τεθεί σε αργία.

Σε αυτή την περίπτωση ο πρόεδρος του συμβουλίου υποχρεούται να ενημερώσει γραπτώς τον Ελεγκτή Νομιμότητας για τις αδικαιολόγητες απουσίες των δημοτικών συμβούλων, καθώς και σε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεών τους.