Ανατολική Αττική: 52 Κυριακές το χρόνο ανοιχτά τα εμπορικά

Επιτρέπουμε την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και όλες τις άλλες  Κυριακές πέραν των επτά εκ του νόμου καθοριζομένων στις περιοχές που αναφέρονται στην παρ.7 του σκεπτικού της παρούσας απόφασης, υπό τις εξαιρέσεις που ρητά ορίζονται από την παρ. 2 περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ του αρθρ. 16 του Ν. 4177/2013″.

Αυτό ορίζει η απόφαση που έλαβε η Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής, Χρυσάνθη Κισκήρα, ύστερα από μία σειρά συναντήσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (εμπορικούς συλλόγους, επαγγελματικούς φορείς, εργαζομένους, Δήμους), προκειμένου να ακουστούν οι απόψεις και οι προτάσεις τους επί του θέματος.

Για τη λήψη της απόφασης συνεκτιμήθηκαν δύο βασικοί παράγοντες, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής.

Πρώτον, ότι οι περιοχές του πρώην Δήμου Λαυρεωτικής (και ήδη Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής του Δήμου Λαυρεωτικής), του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της πρώην Κοινότητας Αναβύσσου (και ήδη Δημοτική Ενότητα Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού), του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, του πρώην Δήμου Καλάμου (και ήδη Δημοτικής Ενότητας Καλάμου του Δήμου Ωρωπού), των πρώην Δήμων
Μαραθώνα και Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα), καθώς και η περιοχή Λαγονησίου της πρώην Κοιν. Καλυβίων Αττικής και ήδη Δήμου Σαρωνικού έχουν ανακηρυχθεί ως τουριστικοί τόποι με τα Προεδρικά Διατάγματα 899/1976 και 664/1977 (ΦΕΚ 329 Α/1976 και ΦΕΚ 222 Α/1977 αντίστοιχα).

Και δεύτερον, ότι οι υπόλοιπες παράκτιες Δημοτικές Κοινότητες χωρικής αρμοδιότητας Ανατολικής Αττικής παρουσιάζουν αυξημένη τουριστική κίνηση και επισκεψιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.