Connect with us

Hi, what are you looking for?

Τοπικα Νεα

Αναβάθμιση μαρίνας Βουλιαγμένης: ένα έργο με 18 εγκρίσεις (μέχρι στιγμής)

Στην τελική ευθεία υλοποίησης βρίσκεται το έργο αναβάθμισης της μαρίνας Βουλιαγμένης, μετά την έκδοση στις 4 Δεκεμβρίου 2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη χωροθέτηση και την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πολύμηνη διαδικασία επιλογής αναδόχου εταιρείας για τα κατασκευαστικά έργα έχει ολοκληρωθεί και το εργοτάξιο αναμένεται να στηθεί ακόμη και εντός του Φεβρουαρίου.

Ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει από πολλές απόψεις η μεγάλη και πυκνή διαδρομή αδειοδοτήσεων που χρειάστηκε το έργο αυτό να διανύσει μέχρι σήμερα, μετρώντας ήδη 18 θετικές εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις από διάφορα κρατικά όργανα, ενώ αναμένονται και νέες, βάσει πάντα της ισχύουσας νομοθεσίας.

Αντίθετα μάλιστα, από ό,τι μπορεί να φαντάζεται κανείς, οι εγκρίσεις αυτές έχουν δοθεί από υπηρεσιακά στελέχη του Δημοσίου, από τεχνοκράτες και βέβαια ανώτατους δικαστικούς -στην περίπτωση του Συμβουλίου της Επικρατείας- και όχι μόνο από πολιτικά ή αιρετά όργανα, όπως είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής που όπως είναι γνωστό έχουν τοποθετηθεί θετικά για το έργο και στις δύο φάσεις του σχεδιασμού του.

Η πρώτη φάση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων φέρει 6 θετικές γνωμοδοτήσεις, με “βαρύτερη” αυτή του 5ου Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κατά τη διάρκεια των ετών 2018-2019 η Μελέτη αυτή, η οποία μεταξύ άλλων περιείχε τους όγκους του νέου έργου, τη νέα γεωμετρία των λιμενοβραχιόνων και όλα τις βασικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες της αναβάθμισης, έλαβε τις εξής εγκρίσεις:

 1. Απόφαση Υπουργείου Πολιτισμού (113658/3602/213/12.4.2018)
 2. Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων (Υπουργείο Τουρισμού – συνεδριάσεις 263/12.1.2018 και 268/21.12.2018)
 3. Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (Υπουργείο Περιβάλλοντος)
 4. Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (απόφαση 323/2018)
 5. Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής (απόφαση 310/2018)
 6. Συμβούλιο της Επικρατείας (απόφαση 89/2019)

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων οδήγησε κατόπιν των εγκρίσεων αυτών σε έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 320Δ/13.6.2019.

Ακολούθησε η φάση σύνταξης και έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που επί της ουσίας εξειδίκευσε την προηγούμενη στρατηγική μελέτη ως προς τις λεπτομέρειες των αναγκαίων έργων υποδομής. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2020-2021 η Μελέτη έλαβε έγκριση από τους παρακάτω φορείς:

 1. Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων (Υπουργείο Τουρισμού, γνωμοδότηση 272/9.1.2020)
 2. Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής (απόφαση 110/2020)
 3. Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (166/2020)
 4. Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (Υπουργείο Περιβάλλοντος, ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94433/6192/1.10.2020)
 5. Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού (Υπουργείο Περιβάλλοντος)
 6. Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών (Υπουργείο Περιβάλλοντος, ΥΠΕΝ/ΔΣΜΠ/26974/270/22.06.2020)
 7. Διεύθυνση Υποδομής & Προστασίας Περιβάλλοντος (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Φ.901/599/283096Σ.3629/19.06.20)
 8. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (Υπουργείο Πολιτισμού)
 9. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων (Υπουργείο Πολιτισμού)
 10. Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Υπουργείο Πολιτισμού, 5264/293/04.06.2020)
 11. Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών (Υπουργείο Ναυτιλίας, 3122.1-Λ65Α/53670/2020/19.8.2020)
 12. Διεύθυνση Υδάτων (Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 30521/1045/27.05.2020)

Κατόπιν αυτών εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η συγκεκριμένη αδειοδοτική διαδικασία καθορίστηκε με τον νόμο 4179/2013 (Ενίσχυση τουριστικής επιχειρηματικότητας) όπου στο άρθρο 10 διευκρινίζεται το καθεστώς χωροθέτησης των τουριστικών λιμένων.

Φυσικά, η έκδοση αδειών και η υποβολή μελετών από τον φορέα υλοποίησης του έργου δεν σταματά εδώ. Όπως προβλέπεται από τον νόμο 4014/2011 και το άρθρο 7 (Διαδικασία αξιολόγησης οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής έργου ή δραστηριότητας) μετά την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, ακολουθεί μια σειρά από Τεχνικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΤΕΠΕΜ) που προστίθενται στο φάκελο της ΜΠΕ.

Το σκάφος του ΕΛΚΕΘΕ «ΠΕΕ Αλκυών» ξεκίνησε έρευνες και συλλογή στοιχείων ήδη από τον Αύγουστο του 2020

Μια από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικά μελέτες που ακολουθούν είναι αυτή της διαχείρισης των βυθοκορημάτων κατά τη διαδικασία κατασκευής του έργου. Για την εκπόνηση της μελέτης αυτής, τη διαχείριση των βυθοκορημάτων αλλά και συνολικά την περιβαλλοντική επίβλεψη του έργου έχει επιλεγεί ήδη από τον Ιούλιο του 2020 από τη διοίκηση του Αστέρα το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

Τα παραπάνω βήματα αποτυπώνονται και στους όρους κατά τη φάση κατασκευής του έργου που θέτει η ΚΥΑ και που κατά κανένα τρόπο δεν συνιστούν “εξελίξεις” ή νέες απαιτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως υποστηρίχθηκε σε πρόσφατη ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης 3Β.

Advertisement
Advertisement

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας