Η νέα μαρίνα Βουλιαγμένης στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β

Η νέα μαρίνα Βουλιαγμένης στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β

Μια σημαντική πτυχή της εν εξελίξει επένδυσης στον Αστέρα Βουλιαγμένης θα συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Την Τετάρτη 18 Ιουλίου στις 6 μ.μ. το ανώτερο όργανο των τριών πόλεων καλείται να λάβει απόφαση σχετικά με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη μαρίνα Βουλιαγμένης.

tspg

Η συνεδρίαση θα συζητήσει ακόμα τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  • Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού του έργου “Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολικών μονάδων του Δήμου”.
  • Εξουσιοδότηση για κατάθεση αιτήσεως στο Εφετείο Αθηνών για λογαριασμό των εκτελεστών της διαθήκης του Νικόλαου Διαμαντόπουλου (Γηροκομείο Βούλας).
  • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων”.
  • Εξέταση της υπ. αρ. πρωτ. 15590/3.5.2018 αίτησης του κ. Μαρουλάκου Κυριάκου, νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης “Κ. ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΣ Ε.Ε.” για το κατάστημα “IL VERO” στην Δ.Ε. Βούλας.
  • Εξέταση της υπ. αρ. πρωτ. 19329/1.6.2018 αίτησης της κας Γιαννακού Μαρούλας, νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης “Ιχθυοπωλείο η ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ” στην ΔΕ Βούλας.