Άλλα 782 τετραγωνικά δημόσιας παραλίας των 3Β για ομπρέλες

Άλλα 782 τετραγωνικά δημόσιας παραλίας των 3Β για ομπρέλες

Την απευθείας παραχώρηση άλλων δύο δημόσιων παραλιών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Πρόκειται για τις παραλίες μπροστά από το ξενοδοχείο Κάραβελ στο Καβούρι.

tspg

Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε σε πρόσφατη συνεδρίασή του (28 Μαΐου 2015):

Παραχωρεί με απευθείας ανάθεση την απλή χρήση του παραλιακού χώρου συνολικού εμβαδού 500 τ.μ για την ανάπτυξη 8 ομπρελών και 16 καθισμάτων, που βρίσκεται επί της οδού Ηλιού 2 στη Βουλιαγμένη, για την εξυπηρέτηση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΡΑΒΕΛ Α.Ε.”

Παραχωρεί με απευθείας ανάθεση την απλή χρήση αιγιαλού συνολικού εμβαδού 282,12τ.μ, για την ανάπτυξη 17 ομπρελών και 34 καθισμάτων που βρίσκεται επί της οδ/αρ. Καραμανλή 14 στη Βούλα, στην εταιρεία “ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” έως 31/12/2015, σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΚΥΑ ΔΔΠ 005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015.

Το ερώτημα είναι τι αποτελέσματα έχει αυτή η επιλογή περί τουριστικής ανάπτυξης:

  • Θα εισπράξει τελικώς τα αναμενόμενα έσοδα ο Δήμος, όταν η εμπειρία δείχνει ότι σχεδόν ποτέ δεν είναι συνεπείς οι εταιρείες που νοικιάζουν το δημόσιο χώρο;
  • Θα ελέγξει η δημοτική αρχή αν τηρούνται οι όροι των συμβάσεων και δεν παρατηρείται επέκταση των ομπρελών και καθισμάτων;