Συνεδριάζει εκτάκτως ο ΟΑΠΠΑ για τους παιδικούς σταθμούς

Συνεδριάζει εκτάκτως ο ΟΑΠΠΑ για τους παιδικούς σταθμούς

Έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιεί αύριο Πέμπτη το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής, για το προσωπικό που θα στελεχώσει αλλά και τα παιδιά που επιλέγησαν να φοιτήσουν στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014 στις 8 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Βουλιαγμένης (Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη).

tspg

Σκοπός της συνεδρίασης είναι η συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρα κάτω θέματα:

  1. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.
  2. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Επιλογής βρεφών-νηπίων των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (Απόφ. ΔΣ 9 /2014) για τις εγγραφές του νέου εκπαιδευτικού έτους 2014-2015.
[Στη φωτογραφία: Ο νέος παιδικός σταθμός στον Ασύρματο της Βάρης]