Εκδήλωση παρουσίασης της κυκλοφοριακής μελέτης για τα 3Β

Εκδήλωση παρουσίασης της κυκλοφοριακής μελέτης για τα 3Β

Την επίσημη παρουσίαση της ενιαίας Κυκλοφοριακής Μελέτης για τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σχεδιάζει η δημοτική αρχή. 

Στην εκδήλωση που θα λάβει χώρα την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 στις 7 μ.μ. στην αίθουσα “Ιωνία” της Βούλας (Κ. Καραμανλή 18, δίπλα από το Δημαρχείο) οι μελετητές θα παρουσιάσουν στο κοινό τις προτάσεις τους και θα δεχτούν τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις των κατοίκων.

Σήμερα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της Μελέτης (βασικά της σημεία εδώ) ενώ η διαδικασία διαβούλευσης με τους κατοίκους αλλά και στα δημοτικά όργανα (Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Δημοτικό Συμβούλιο) θα οδηγήσει στη β’ φάση της, η οποία θα οριστικοποιήσει τις προτάσεις, κοστολογώντας τις επεμβάσεις που εισηγείται.