Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής την Πέμπτη

Συνεδριάζει την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 15:00, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου – Χολαργός).

Μεταξύ των θεμάτων, ξεχωρίζει η συζήτηση για το Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας αλλά και η γνωμοδότηση επί της μελέτης για τον Τοπικό Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Σαρωνικού» στη θέση “Κρούδι”.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Επικύρωση πρακτικών 27ης και 28ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής έτους 2013.
 2. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Ιωνίας για το έργο με τίτλο «Κατασκευή κερκίδων αθλητικού κέντρου και διαμόρφωση αγωνιστικών χώρων και περιβάλλοντος χώρου στο Δημοτικό Στάδιο Ν. Ιωνίας» συνολικού προϋπολογισμού 3.600.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λ. Αθανασιάδης)
 3. Έγκριση όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έργο: «Εργασίες καθαρισμού και τεκμηριώσεως Αρχαίου Θεάτρου Αμφιαραείου». (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λ. Αθανασιάδης)
 4. Έγκριση καθορισμού θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στην Περιφέρεια Αττικής. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Β. Κόκκαλης)
 5. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, λόγω επέκτασης σε 20 στρέμματα (από 10 στρέμματα) θαλάσσιας έκτασης και αύξησης της ετήσιας δυναμικότητάς της σε συνολικά 287,5 τόνους και εκσυγχρονισμός αυτής, του φορέα «ΚΩΝ. ΖΕΡΒΑΣ» μεταξύ των νησιών Λεδού και Δέλτα Διαπόριων Νήσων, του Δήμου Αίγινας». (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)
 6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στη μετεγκατάσταση (μετατόπιση από τη θέση όρμος Μπίστι νήσου Πόρου σε νέα θέση εξωτερικά του όρμου) υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων της εταιρίας ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ετήσιας δυναμικότητας 350 τόνων σε μισθωμένη έκταση 35 στρεμμάτων, μετά αύξησης της ετήσιας δυναμικότητας σε 437,5 τόνους, εκσυγχρονισμού αυτής και αλλαγής επωνυμίας του φορέα (από Ιχθυοτροφικό κέντρο Πόρου Α.Ε.). (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)
 7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την Υ.Α. 195178/12.1.2012, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει για το έργο 2 «Μονάδα διαχείρισης και αξιοποίησης βιομηχανικών αποβλήτων της εταιρείας POLYECO Α.Ε. στο Δήμο Ασπροπύργου του Ν. Αττικής». (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)
 8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμού Ύδρας» στη θέση «Κρίταμι», της Νήσου Ύδρας του &ήμου Ύδρας Περιφέρειας Αττικής. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)
 9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά σε πλωτή μονάδα οστρακοκαλλιέργειας σε μισθωμένη θαλάσσια έκταση συνολικά 4,5 στρεμμάτων στη θέση Πέραμα Μεγάρων στο Δίαυλο της Περιοχής Πόρου – Φανερωμένης Δήμου Μεγαρέων Π.Ε. &υτικής Αττικής, λόγω: α. αλλαγής μεθόδου παραγωγής με μείωση της δυναμικότητας για προσαρμογή της λειτουργίας της στη νέα νομοθεσία και β. αλλαγής επωνυμίας του φορέα από Cathrin Fish ΑΕΓΕ σε Ιωάννης Αθ. Οικονόμου. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)
 10. Συζήτηση σχετικά με το Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας.
 11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Τοπικός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Σαρωνικού» στη θέση “Κρούδι” του Δήμου Σαρωνικού, Περιφέρειας Αττικής. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς).