Νέες πιάτσες ταξί σε Βούλα, Βουλιαγμένη και Βάρκιζα

Νέες πιάτσες ταξί σε Βούλα, Βουλιαγμένη και Βάρκιζα

Το χάος με τις μη ορισμένες πιάτσες ταξί βάζει σε μερική τάξη απόφαση του ΟΑΣΑ που αρχίζει να υιοθετείται από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Πρόκειται για απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακού Έργου του ΟΑΣΑ, που εκδόθηκε την 1η Ιουλίου 2014 και ήδη έχει λάβει την έγκριση του Τοπικού Συμβουλίου Βούλας, ενώ σύντομα θα περάσει από τα υπόλοιπα τοπικά και το Δημοτικό Συμβούλιο (δείτε την όλη εδώ).

Στην πράξη, η απόφαση αυτή έρχεται να νομιμοποιήσει την υφιστάμενη κατάσταση, όπως χαρακτηριστικά συμβαίνει στη λεωφόρο Βασιλέως Παύλου της Βούλας, όπου οι αυτοκινητιστές καταλαμβάνουν σήμερα χώρο για να κάνουν μια πιάτσα που δεν προβλέπεται πουθενά.

Το πρόβλημα όπως φαίνεται με “γυμνό μάτι” είναι ότι η απόφαση αυτή δεν μπορεί να έχει πρακτική εφαρμογή: Στο κέντρο της Βούλας προβλέπει “πιάτσα” με μόλις 2 θέσεις ταξί! Στη Βάρκιζα 3 θέσεις και στη Βουλιαγμένη 5 θέσεις. Οι υπόλοιποι αυτοκινητιστές σε αναμονή πού θα περιμένουν;

Στη Βασιλέως Παύλου, η πιάτσα θα βρίσκεται δίπλα στη στάση των λεωφορείων, ενώ στη Βουλιαγμένη η πιάτσα μετακινείται από την οδό Ερμού, στην οδό Ιάσωνος επί της πλατείας, όπου σήμερα βρίσκονται οι κάδοι απορριμμάτων.

Έγκειται πλέον στις τοπικές και αστυνομικές αρχές να ελέγξουν την πρακτική εφαρμογή των μέτρων για την εύθρυθμη λειτουργία των πόλεων.

Συγκεκριμένα λοιπόν:

Βούλα:

Επί της Λεωφ. Βασ. Παύλου, στη δεξιά πλευρά του οδοστρώµατος, επί της διαµορφωµένης εσοχής, στο τµήµα µεταξύ των οδών Αγ.Ιωάννου και Ζεφύρου, στην κατεύθυνση προς την οδό Ζεφύρου. Η θέση θα αρχίζει στην αρχή της εσοχής και θα καταλαµβάνει µήκος 10,0 µέτρων (2 θέσεις ΤΑΞΙ) προς την οδό Ζεφύρου.

Βουλιαγμένη:

Επί της οδού Ιάσωνος, στη δεξιά πλευρά του οδοστρώµατος, στο τµήµα µεταξύ των οδών Ερµού και Νυµφών, στην κατεύθυνση προς την οδό Νυµφών. Η θέση θα αρχίζει 13,0 µέτρα από τη διασταύρωση των οδών Ερµού και Ιάσωνος και θα καταλαµβάνει µήκος 25,0 µέτρων (5 θέσεις ΤΑΞΙ) προς την οδό Νυµφών. Για την υλοποίηση της θέσης στάσης-στάθµευσης ΤΑΞΙ απαιτείται η αποµάκρυνση των υφιστάµενων κάδων απορριµµάτων.

Βάρκιζα:

Επί της οδού Θέµιδος, στην πλατεία Βάρκιζας, στη δεξιά πλευρά της υφιστάµενης νησίδας, στο τµήµα µεταξύ της οδού Αίθρας και της Λεωφ. -2- Ποσειδώνος, στην κατεύθυνση προς την Λεωφ. Ποσειδώνος. Η θέση θα αρχίζει 5,0 µέτρα από την αρχή της νησίδας και θα καταλαµβάνει µήκος 15,0 µέτρων (3 θέσεις ΤΑΞΙ) προς την Λεωφ. Ποσειδώνος.