Συνδεθείτε μαζί μας

Αναζητείστε όλα μας τα άρθρα με τον κατάλληλο όρο

Βουλιαγμενη

Προς δημοπράτηση το αναψυκτήριο του Αθλητικού Κέντρου Βουλιαγμένης

Προς υπογραφή νέας σύμβασης κατόπιν διαγωνισμού οδεύει το κυλικείο του Αθλητικού Κέντρου Βουλιαγμένης στο Καβούρι. 

Την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 στις 5 μ.μ. κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΠΠΑ στο δημαρχείο της Βούλας θα εγκριθεί το πρακτικό της Έπιτροπής Καθορισμού Τιμήματος και οι όροι της διακήρυξης για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στην έδρα του ΑΟ Βουλιαγμένης.

Ολόκληρη η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχει ως εξής:

1.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, δέσμευση και διάθεση πίστωσης για προμήθεια μελανιών των εκτυπωτικών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ του Ο.Α.Π.Π.Α. – Ορισμός Έπιτροπής παραλαβής υπηρεσιών.

2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, δέσμευση και διάθεση πίστωσης για έλεγχο των οικονομικών στοιχείων της χρήσεως για τα έτη 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017 του Ο.Α.Π.Π.Α. – Ορισμός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών.

3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, δέσμευση και διάθεση πίστωσης για μίσθωση χημικών τουαλετών σε χώρους εκδηλώσεων – Ορισμός Έπιτροπής παραλαβής υπηρεσιών.

4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, δέσμευση και διάθεση πίστωσης για προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού – Ορισμός Έπιτροπής παραλαβής υπηρεσιών.

5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, δέσμευση και διάθεση πίστωσης για συνδιοργάνωση με τον Λαογραφικό Σύλλογο Βάρης “Σεμέλη” του Φεστιβάλ “Ορέστεια. – Ορισμός Έπιτροπής παραλαβής υπηρεσιών.

6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, δέσμευση και διάθεση πίστωσης για συνδιοργάνωση με τον Έπιμορφωτικό Σύλλογο Βάρης μουσικής βραδιάς αφιερωμενης στον Γιώργο Ζαμπέτα – Ορισμός Έπιτροπής παραλαβής υπηρεσιών.

7. Έγκριση Πρακτικού Έπιτροπής Καθορισμού Τιμήματος και έγκριση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου- καντίνας στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Βουλιαγμένης.

8. Ορισμός μελών Έπιτροπής επιλογής βρεφών και νηπίων στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς.

9. Έγκριση διαγραφών παιδιών από τα μητρώα των Παιδικών σταθμών κατόπιν αιτήσεων των γονέων/κηδεμόνων.

10. Ορισμός μελών Έπιτροπής για την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

11. Έγκριση δαπάνης, αποδέσμευση, δέσμευση και διάθεση πιστώσεων για πληρωμή φόρων, προμήθειες τραπεζών κ.λ.π.

12. Εξέταση αιτήματος παραχώρησης της αίθουσας “Ιωνία” για κύκλο μαθημάτων του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου.

13. Έγκριση παραχώρησης χώρων.

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας