Ερωτήματα για την προσβασιμότητα των εκλογικών κέντρων

Το ζήτημα της προσπελασιμότητας των εκλογικών κέντρων ενόψει των επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών και ευρωεκλογών θέτουν με ανακοίνωσή τους οι Οικολόγοι Πράσινοι, επισημαίνοντας ότι “η καθολικότητα της ψήφου προϋποθέτει την απρόσκοπτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και από τα ΑμεΑ”.

Όπως τονίζουν σε σχετική ανακοίνωση, “ελάχιστα από αυτά είναι πλήρως προσπελάσιμα, γεγονός που τα καθιστά απρόσιτα στα Άτομα με Αναπηρία που επιθυμούν να ψηφίσουν. Η απουσία έστω και προσωρινών ραμπών που θα διευκόλυναν την πρόσβαση των ατόμων με κινητικές δυσκολίες προβληματίζει, ιδιαιτέρως αν λάβουμε υπόψη ότι τα εκλογικά κέντρα λειτουργούν συνήθως σε χώρους σχολείων, γεγονός που σημαίνει ότι η έλλειψη κατάλληλων υποδομών αποτελεί ταυτόχρονα τροχοπέδη για τα παιδιά με αναπηρία που φοιτούν σε αυτά”.

Το πρόβλημα ξεκινά από τις εκπαιδευτικές κτιριακές υποδομές της χώρας που “χωρίς καμιά προηγούμενη μελέτη προσβασιμότητας, αναδεικνύουν την απουσία της κρατικής μέριμνας ως προς τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που συντελεί στην περιθωριοποίησή τους, είτε είναι μαθητές, είτε εκλογείς“.

Το υπουργείο Εσωτερικών “σε σχετική εγκύκλιό του μετακυλίει στους δικαστικούς αντιπροσώπους και στην εφορευτική επιτροπή την ευθύνη για την προσβασιμότητα των εκλογικών κέντρων, ζητώντας να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευκόλυνση της προσέλευσης των Ατόμων με Αναπηρία στα εκλογικά Τμήματα με ad hoc λύσεις”. Οι Οικολόγοι Πράσινοι υπογραμμίζουν ότι “η διευκόλυνση που παρέχουν είναι αναγκαία, δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει την απουσία των κατάλληλων υποδομών”.

Η ανακοίνωση των Οικολόγων καταλήγει με την επισήμανση ότι “τίθεται μείζον ζήτημα, δεδομένου ότι η απουσία κρατικής παρέμβασης αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην απρόσκοπτη άσκηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος του εκλέγειν“.