Τον προϋπολογισμό του 2018 ψηφίζει το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β

Τον προϋπολογισμό του 2018 ψηφίζει το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β

Θεωρείται μια από τις σημαντικότερες συνεδριάσεις της χρονιάς. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα συζητήσει και θα υιοθετήσει τον Προϋπολογισμό του 2018 στη συνεδρίαση που προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 στις 7 μ.μ.

tspg

Στην αρχή, η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018.

2. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

3. Εγκριση 8ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

4. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών καθαριότητας – φωτισμού και δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων και μη χώρων για το έτος 2018.

5. Λήψη απόφασης για τη μείωση του Δημοτικού Τέλους (Δ.Τ.) και Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.) για απόρους, άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), πολύτεκνους, τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και μακροχρόνια ανέργους για το 2018.

6. Έγκριση της υπ΄ αρ. 160/2017 επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: “Ανακατασκευές χλοοτάπητα και δικτύων αποστράγγισης στο Δημοτικό Στάδιο Βουλιαγμένης”.

7. Λήψη απόφασης -έγκριση της μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στην πόλη ILAWA της Πολωνίας για τη μεταφορά καλών πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Εν συνεχεία, συζητείται το θέμα: “Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης”.