Σγουρός: 7 Κυριακές ανοιχτά τα μαγαζιά, όχι 52

Αναλυτική ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε, κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για το θέμα της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μεταξύ άλλων Εκπρόσωποι των εμπόρων, των εμποροϋπαλλήλων, των αυτοαπασχολούμενων, Αντιπεριφερειάρχες κ.α.

tspg

Η βασική θέση του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρού, συνοψίζεται στα παρακάτω σημεία:

  • πιλοτική εφαρμογή του μέτρου με τις επτά προαιρετικές Κυριακές, ώστε η αγορά να κρίνει εάν το συγκεκριμένο μέτρο θα είναι τελικά αποτελεσματικό
  • να ληφθούν υπ’ όψιν οι τοπικές ιδιαιτερότητες που υπάρχουν, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές ή περιοχές αναψυχής και
  • να αποφασίσουν τελικά οι Αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τις ιδιαιτερότητες αυτές και τις ανάγκες των περιοχών τους

Υπενθυμίζεται ότι την προσεχή Κυριακή 3 Νοεμβρίου είναι η πρώτη μέρα εφαρμογής του Νόμου 4177/2013 για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων επτά συγκεκριμένες Κυριακές, ενώ βάσει του ίδιου Νόμου μέχρι την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου οι Αντιπεριφερειάρχες θα πρέπει να έχουν εκδώσει αιτιολογημένες αποφάσεις, στις οποίες θα ορίζονται οι περιοχές που επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην αυτών που ορίζει ο Νόμος, βάσει τοπικών ιδιαιτεροτήτων.