Σε διαβούλευση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-19 του Δήμου 3Β

Σε διαβούλευση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-19 του Δήμου 3Β

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης το κείμενο Στρατηγικού Σχεδιασμού για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου που αφορά στην περίοδο 2015-2019.

Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης (Θάνος Ματόπουλος, Σπύρος Βαλάτας) ψήφισαν “λευκό”.

tspg

Το κείμενο των 240 σελίδων πλέον έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση [ολόκληρο εδώ] η οποία θα ολοκληρωθεί στις 8 Οκτωβρίου 2015. Την 1η Οκτωβρίου θα συνεδριάσει για το θέμα η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Μετά το πέρας της διαδικασίας διαβούλευσης ακολουθεί η η κατάρτιση και έγκριση του τελικού Επιχειργασιακού Σχεδιασμού.

Όπως αναφέρθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, το κείμενο αυτό μολονότι αποτυπώνει προτεραιότητες και βασικές κατευθύνσεις που εξειδικεύονται σε επίπεδο συγκεκριμένων δράσεων και παρεμβάσεων, δεν είναι απόλυτα δεσμευτικό για τη δημοτική διοίκηση.

Παρόλ’ αυτά φανερώνει τους στόχους του Δήμου, ενώ περιλαμβάνει και πολλές πολύτιμες σελίδες καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου των 3Β.

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν απόψεις και προτάσεις, καλούνται να τις καταθέσουν στο κωδικοποιημένο «Ερωτηματολόγιο Δημόσιας Διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα», το οποίο, εφόσον συμπληρώσουν, μπορούν :

1) Να το αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dapostolopoulos@vvv.gov.gr ή με φαξ: στο 2132020059, υπόψη κου Δ. Αποστολόπουλου, Γραφείο Προγραμματισμού & Οργάνωσης.

2) Να το καταθέσουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στο Δημαρχείο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 18, Βούλα), υπόψη κου Δ. Αποστολόπουλου, Γραφείο Προγραμματισμού & Οργάνωσης.